Avaldamiskalender 2019 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 1.10.2018
Uuendatud: 10.10.2019

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamiskuupäev
2019. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2018 12. juuni SR01–SR56
Sünnid 1992–1999 juuni-juuli SR01–SR81
Imikute rinnapiimaga toitmine 2018 1. aug SR90–SR91
Raseduste katkemised ja katkestamised 1996–1999, 2018 12. juuni RK01–RK67
Surmad 2018 22. mai SD21–SD51, SD53–SD61
Lahangud 2018 22. mai SD90
Perinataalsurmad 2018 12. juuni SD52
Oodatav eluiga 2018 9. sept OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2018 9. sept TE75–TE754
HAIGESTUMUS
Vastsündinute haigestumus 2018 25. sept EH20
Vigastused 2018 1. okt VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2018 14. mai NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine 2018 16. mai TB10–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2018 16. mai TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2017–2018 16. mai TB72
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2018 20. nov TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2017–2018 20. nov TB72
Pahaloomulised kasvajad 2017 11. dets PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2018 20. juuni PKH1–PKH8
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2018 28. nov AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2016 24. jaan VSR07, VSR17, VSR27
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2019 24. jaan VSR01, VSR11, VSR21
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2018 29. aug VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2018 23. okt AV10–AV41
Hambaravi külastused 2018 23. okt AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2018 3. okt PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2018 15. mai KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2018 22. okt DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2018 17. juuli KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2017 17. juuli KV12
Kirurgilised protseduurid 2018 10. okt KP11–KP51
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Üld- ja haiglaapteegid 2018 9. mai TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2018 26. sept TTO10–TTO11, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2018 26. sept TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2018 3. okt RV20–RV60, TTO20
Meditsiiniseadmed 2018 22. okt KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2018 10. apr VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2018 Edasi lükatud: 17. juuni THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2018 Edasi lükatud: 17. juuni THT022–THT023
Apteekide töötajad 2018 9. mai THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2019 16. okt TT05–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2018 21. nov PL10–PL13
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2018 21. nov TK101–TK231
Apteekide käive 2018 9. mai TK30–TK31
Tervishoiukulud 2018 30. okt KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2017 30. okt KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2018 Edasi lükatud: 17. juuni HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2018 21. nov HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2018 23. okt HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2018 15. mai HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2018 22. okt HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2018 10. okt HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2018 3. okt HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed 2018 22. okt HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate palgad märts 2019 16. okt HH11
Ravikindlustatud 2018 27. märts RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis 2018 23. mai RA10–RA14
Operatsioonitoad 2018 10. okt OP01
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2018 Toodud varasemaks: 29. märts TKU01–TKU82
Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 2017/2018 Toodud varasemaks: 7. mai KU11–KU713
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2018 9. mai ATC-01, ATC-A–ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2018 9. mai RT01
TERVISEPROFIILIDE ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2018 24. jaan TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2018 21. märts TO01
Tulekahjud ja tulekahjudes hukkunud KOV-ide järgi 2018 21. märts TUL02–TUL04
Uppumised maakondade järgi 2018 21. märts UP01
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2018 21. märts LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2018 27. nov PO02
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2018 26. sept TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2018 3. okt PH5
Haiglaravi voodite kasutamine 2018 3. okt RV301–RV31
Kirurgilised protseduurid 2018 10. okt KP15
TAI Tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Maakonna suurimate tervishoiuteenuse osutajate registreeritud esmashaigestumus- ja töötajate palga muutuse indeks, 2006–2016 2006–2016 19. märts
Perearstiabi patsientide visiitide arvu ja haiguskestuse prognoosid Eesti Haigekassa ning tervise infosüsteemi andmete põhjal 16. sept
Laste vigastused Eestis aastatel 2016–2018 2016–2018 1. okt
Haiglaravi kasutamine maakondade järgi detsember
TAI Tervisestatistika osakonna PRESSITEATED
Veredoonorid ja vereloovutused 2018 10. apr
Erakorralise meditsiini osakond 2018 15. mai
Tervishoiutöötajad nov 2018 Edasi lükatud: 17. juuni
Kunstlik viljastamine 2018 17. juuli
Tervishoiukulud 2018 30. okt
Avaldamiskalender 2020 1. okt