Avaldamiskalender 2017 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 30.09.2016
Viimati muudetud: 04.12.2017

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamiskuupäev Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2016 12. juuni SR01-SR80
Imikute rinnapiimaga toitmine 2016 27. sept SR90-SR91
Abordid 2016 12. juuni RK01-RK63
Surmad 2016 22. mai SD21-SD61
Lahangud 2016 22. mai DR90
Oodatav eluiga 2016 13. sept OE12-OE0453
Tervena elada jäänud aastad 2016 13. sept TE75-TE753
HAIGESTUMUS
Vastsündinute haigestumus 2016 27. sept EH20
Registreeritud esmashaigusjuhud (sh. vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed) 2016 25. okt EH10-EH12, EH30-EH32
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2016 10. mai NH01-NH21
Tuberkuloosi haigestumine 2016 16. mai TB10-TB61, TB81-TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2015-2016 16. mai TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2014-2016 16. mai TB72
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2015-2016 21. nov TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2014-2016 21. nov TB72
Pahaloomulised kasvajad 2015 14. dets PK10-PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2016 13. sept PKH1-PKH8
Narkomaaniaravi 2016 edasi lükatud: 27. nov NR01-NR10
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2015 26. mai AMI01-AMI05
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2016 30. nov AMI01-AMI05
Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringuga hõlmatus 2015-2016 31. aug VSR01-VSR15
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (kvartal) IV kvartal 2016 1. märts AV11-AV12, AV60-AV62
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (aasta) (esialgsed andmed) 2016 1. märts AV11-AV12
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (aasta) (täpsustatud andmed) 2016 25. okt AV10-AV62
Hambaravi külastused 2016 25. okt AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ja kestus 2016 4. okt PH01-PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2016 17. mai KE30-KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2016 8. nov DR1-DR80
Kunstlik viljastamine 2016 19. juuli KV10-KV11, KV13-KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2015 19. juuli KV12
Kirurgilised protseduurid 2016 11. okt KP11-KP51
Geriaatriline hindamine 2016 31. mai GR01-GR03
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Üld- ja haiglaapteegid 2016 edasi lükatud: 12. mai* TTO50
Iseseisvad tervishoiuasutused 2016 27. sept TTO10-TTO11
Hambaraviasutused 2016 27. sept TTO40
Haigla ravivoodite kasutamine (kvartal) IV kvartal 2016 7. veebr RV221, RV2221-RV224, TTO201
Haigla- ja päevaravi ravivoodite kasutamine (aasta) (esialgsed andmed) 2016 4. juuli RV20-RV60, TTO20
Haigla- ja päevaravi ravivoodite kasutamine (aasta) (täpsustatud andmed) 2016 4. okt RV20-RV60, TTO20
Meditsiiniseadmed 2016 7. juuni KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2016 6. apr VK1-VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad (esialgsed andmed) nov 2016 31. mai THT001
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad (täpsustatud andmed) nov 2016 18. okt THT001-THT012
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2016 9. mai THT022-THT023
Apteekide töötajad 2016 edasi lükatud: 12. mai* THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2017 18. okt TT05-TT09
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2016 22. nov PL10-PL13
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2016 22. nov TK101-TK231
Apteekide käive 2016 edasi lükatud: 12. mai* TK30-TK31
Tervishoiukulud (ümberarvutus SHA2011 metoodika järgi) 2008–2015 26. mai KK01-KK07
Tervishoiukulud 2016 30. okt KK01-KK06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2016 18. okt HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2016 22. nov HH02-HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2016 25. okt HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2016 17. mai HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2016 8. nov HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2016 11. okt HH071-HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid (esialgsed andmed) 2016 4. juuli HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid (täpsustatud andmed) 2016 4. okt HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed 2016 7. juuni HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate palgad märts 2017 18. okt HH11
Ravikindlustatud 2016 23. märts RA01
Operatsioonitoad 2016 11. okt OP01
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 30. jaan RTU011-RTU128
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016 edasi lükatud: 15. märts PT01-PT84
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016 4. mai TK01-TK82
Eesti Terviseuuring: haiguste ja depressiooni esinemine 2014 12. juuli ETU30, ETU41
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2016 edasi lükatud: 12. mai* ATC-K, ATC-A - ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2016 edasi lükatud: 12. mai* RT01
TERVISEPROFIILIDE ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2016 25. jaan TEA01, TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2016 21. märts TO01
Tulekahjud ja tulekahjudes hukkunud KOV-ide järgi 2016 21. märts TUL02-TUL04
Uppumised KOV-ide järgi 2016 21. märts UP01, UP02
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2016 23. märts LO02
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2016 14. dets (kalendrisse lisatud 20.nov) PO01
TAI Tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Independent outpatient visits of nurses 2005–2015 (analüüsi tõlge inglise keelde) 2005–2015 26. jaan
Tervisestatistika aastaaruanne 2016 2016 1. märts
Geriatric assessments 2012–2015 (analüüsi tõlge inglise keelde) 2012–2015 15. märts
Arstid Eestis 4. apr
Perearstiabiasutuste ambulatoorsed visiidid tervise infosüsteemi andmetes 2015. aastal 2015 17. apr
Estonian Health Care Expenditure in 2015 (analüüsi tõlge inglise keelde) 2015 19. juuni
Kogumik "Health in the Baltic Countries 2015" (trükis inglise keeles) 2015 20. juuni
Family doctor’s offices’ outpatient consultations data in the e-health system, 2015 (analüüsi tõlge inglise keelde) 2015 29. juuni
Perearstiabiasutuste majandustegevus 2005–2015 2005–2015 edasi lükatud: 1. august
Tervishoiutöötajate tunnipalk, märts 2017 märts 2017 18. okt
Ämmaemandate visiidid 2009–2016 25. okt
Eesti tervis 2016 (flaier vigastuste kohta eesti ja inglise keeles) 2016 15. nov
Eesti tervis 2016 (flaier tervishoiu ressursside kotha eesti ja inglise keeles) 2016 15. nov
Tervishoiuasutused 2007–2016 edasi lükatud: 30. nov
Haiglaravi põhjused 11. dets
Ravi vajanud vigastuste põhjused 2016 19. dets (kalendrisse lisatud 4. dets)
Tervishoiukulud 2016 2016 29. dets
TAI Tervisestatistika osakonna PRESSITEATED
Verekeskuse töö 2016 6. apr
Erakorralise meditsiini osakond 2016 17. mai
Kunstlik viljastamine 2016 19. juuli
Tervishoiutöötajad nov 2016 18. okt
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2017 18. okt
Tervishoiukulud 2016 - andmed 2016 30. okt
Tervishoiukulud 2016 - analüüs 2016 29. dets
Avaldamiskalender 2018 29. sept

* Tehniliste probleemide tõttu lükkub Ravimiameti andmete avaldamine 11. mai asemel 12. maile.