Avaldamiskalender 2019 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 1.10.2018
Uuendatud: 10.10.2019

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
kuupäev
2019. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
24. jaan Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2016 VSR07, VSR17, VSR27 Haigestumus
24. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2019 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
24. jaan Tervist edendavad asutused Andmed 2018 TEA01–TEA03 Terviseprofiilide alusandmed
19. märts Maakonna suurimate tervishoiuteenuse osutajate registreeritud esmashaigestumus- ja töötajate palga muutuse indeks, 2006–2016 Analüüs 2006–2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
21. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2018 TO01 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Tulekahjud ja tulekahjudes hukkunud KOV-ide järgi Andmed 2018 TUL02–TUL04 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Uppumised maakondade järgi Andmed 2018 UP01 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2018 LO01 Terviseprofiilide alusandmed
27. märts Ravikindlustatud Andmed 2018 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Toodud varasemaks: 29. märts Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Andmed 2018 TKU01–TKU82 Tervisekäitumine ja tervis
10. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2018 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. apr Veredoonorid ja vereloovutused Pressiteade 2018 TAI pressiteated
Toodud varasemaks: 7. mai Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) Andmed 2017/2018 KU11–KU713 Tervisekäitumine ja tervis
9. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2018 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. mai Apteekide töötajad Andmed 2018 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. mai Apteekide käive Andmed 2018 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. mai Ravimite kasutamine Andmed 2018 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
9. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2018 RT01 Ravimite kasutamine
14. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2018 NH01–NH21 Haigestumus
15. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2018 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
15. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2018 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
15. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2018 TAI pressiteated
16. mai Tuberkuloosi haigestumine Andmed 2018 TB10–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2018 TB71 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2017–2018 TB72 Haigestumus
22. mai Surmad Andmed 2018 SD21–SD51, SD53–SD61 Rahvastikunäitajad
22. mai Lahangud Andmed 2018 SD90 Rahvastikunäitajad
23. mai Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis Andmed 2018 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. juuni Sünnid Andmed 2018 SR01–SR56 Rahvastikunäitajad
12. juuni Raseduste katkemised ja katkestamised Andmed 1996–1999, 2018 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
12. juuni Perinataalsurmad Andmed 2018 SD52 Rahvastikunäitajad
Edasi lükatud: 17. juuni Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2018 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Edasi lükatud: 17. juuni Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2018 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Edasi lükatud: 17. juuni Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2018 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Edasi lükatud: 17. juuni Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2018 TAI pressiteated
20. juuni Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2018 PKH1–PKH8 Haigestumus
17. juuli Kunstlik viljastamine Andmed 2018 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
17. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2017 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
17. juuli Kunstlik viljastamine Pressiteade 2018 TAI pressiteated
juuni-juuli Sünnid Andmed 1992–1999 SR01–SR81 Rahvastikunäitajad
1. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2018 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
29. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2018 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
9. sept Oodatav eluiga Andmed 2018 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
9. sept Tervena elada jäänud aastad Andmed 2018 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
16. sept Perearstiabi patsientide visiitide arvu ja haiguskestuse prognoosid Eesti Haigekassa ning tervise infosüsteemi andmete põhjal Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
25. sept Vastsündinute haigestumus Andmed 2018 EH20 Haigestumus
26. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2018 TTO10–TTO11, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
26. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2018 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
26. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2018 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
1. okt Vigastused Andmed 2018 VIG10–VIG14 Haigestumus
1. okt Laste vigastused Eestis aastatel 2016–2018 Analüüs 2016–2018 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
1. okt Avaldamiskalender 2020 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
3. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2018 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
3. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2018 RV20–RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
3. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2018 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
3. okt Aktiivravihaiglast lahkunud (e-tervis) Andmed 2018 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
3. okt Haiglaravi voodite kasutamine (e-tervis) Andmed 2018 RV301–RV31 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
10. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2018 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
10. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2018 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. okt Operatsioonitoad Andmed 2018 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. okt Kirurgilised protseduurid (e-tervis) Andmed 2018 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
16. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2019 TT05–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate palgad Andmed märts 2019 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Meditsiiniseadmed Andmed 2018 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2018 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2018 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
22. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2018 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. okt Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2018 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
23. okt Hambaravi külastused Andmed 2018 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
23. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2018 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud Andmed 2018 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2017 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud Pressiteade 2018 TAI pressiteated
20. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2018 TB71 Haigestumus
20. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2017–2018 TB72 Haigestumus
21. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2018 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2018 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2018 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. nov Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2018 PO02 Terviseprofiilide alusandmed
28. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2018 AMI01–AMI05 Haigestumus
11. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2017 PK10–PK40 Haigestumus
detsember Haiglaravi kasutamine maakondade järgi Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded