Avaldamiskalender 2018 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 29.09.2017
Uuendatud: 6.09.2018

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
kuupäev
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
9. jaan (kalendrisse lisatud 9.01) Vigastused Andmed 2016 VIG11–VIG14 Haigestumus
10. jaan Vigastused Pressiteade 2016 TAI pressiteated
24. jaan Tervist edendavad asutused Andmed 2017 TEA01–TEA03 Terviseprofiilide alusandmed
25. jaan Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2015 VSR07, VSR17 Haigestumus
25. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2017–2018 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
30. jaan Infograafik: peamised surmapõhjused Pressiteade 2016 TAI pressiteated
19. veebr Vigastused Eestis 2016 Analüüs 2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
1. märts Tervisestatistika aastaaruanne 2017 Raport 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
21. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2017 TO01 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Tulekahjud ja tulekahjudes hukkunud KOV-ide järgi Andmed 2017 TUL02–TUL04 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Uppumised KOV-ide järgi Andmed 2017 UP01, UP02 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2017 LO02 Terviseprofiilide alusandmed
27. märts Ravikindlustatud Andmed 2017 RA01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2017 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. apr Verekeskuse töö Pressiteade 2017 TAI pressiteated
25. apr Euroopa laste rasvumise seire – COSI uuring Andmed 2015/2016 COSI01–COSI05 Tervisekäitumine ja tervis
7. mai Alkohoolsete jookide testostlemise uuring Andmed 2014, 2016 ATO10–ATO16 Tervisekäitumine ja tervis
10. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2017 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. mai Apteekide töötajad Andmed 2017 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. mai Apteekide käive Andmed 2017 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. mai Ravimite kasutamine Andmed 2017 ATC-K, ATC-A – ATC-V Ravimite kasutamine
10. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2017 RT01 Ravimite kasutamine
14. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2017 NH01–NH21 Haigestumus
15. mai Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2017 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. mai Tuberkuloosi haigestumine Andmed 2017 TB10–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2016–2017 TB71 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2015–2017 TB72 Haigestumus
17. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2017 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
17. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2017 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2017 TAI pressiteated
22. mai Surmad Andmed 2017 SD21–SD51, SD53–SD61 Rahvastikunäitajad
22. mai Lahangud Andmed 2017 DR90 Rahvastikunäitajad
23. mai (kalendrisse lisatud 26.04) Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis Andmed 2015–2017 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
31. mai Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2017 THT001–THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
31. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2017 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
31. mai Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2017 TAI pressiteated
4. juuni Geriaatriline hindamine Andmed 2017 GR01–GR03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
12. juuni Sünnid Andmed 2017 SR01–SR80 Rahvastikunäitajad
12. juuni Abordid Andmed 2017 RK01–RK63 Rahvastikunäitajad
12. juuni Perinataalsurmad Andmed 2017 SD52 Rahvastikunäitajad
20. juuni Kogumik "Health in the Baltic Countries 2016" (inglise keeles) Analüüs 2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
20. juuni Kogumik "Health in the Baltic Countries 2016" Pressiteade 2016 TAI pressiteated
18. juuli Kunstlik viljastamine Andmed 2017 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
18. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2016 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
18. juuli Kunstlik viljastamine Pressiteade 2017 TAI pressiteated
31. aug Uimastitarvitamine koolinoorte seas (ESPAD uuring) Andmed 2015 ESPAD10–ESPAD63 Tervisekäitumine ja tervis
31. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2017 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
11. sept Oodatav eluiga Andmed 2017 OE12–OE0453 Rahvastikunäitajad
11. sept Tervena elada jäänud aastad Andmed 2017 TE75–TE753 Rahvastikunäitajad
13. sept Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2017 PKH1–PKH8 Haigestumus
19. sept Tervisekaotus Andmed 2017 TER01–TER03 Rahvastikunäitajad
26. sept Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2017 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
26. sept Vastsündinute haigestumus Andmed 2017 EH20 Haigestumus
27. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2017 TTO10–TTO11, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2017 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2017 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
1. okt Avaldamiskalender 2019 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
3. okt (kalendrisse lisatud 28.08) Vigastused Andmed 2017 VIG10–VIG14 Haigestumus
3. okt Vigastused Eestis, 2017 Analüüs 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
4. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2017 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
4. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine (aasta) Andmed 2017 RV20–RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2017 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2017 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
4. okt Haiglaravi voodite kasutamine Andmed 2016–2017 RV301–RV31 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
4. okt Haiglaravi põhjused ja ravivoodid Pressiteade 2017 TAI pressiteated
Hilineb Registreeritud esmashaigusjuhud (sh. vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed) Andmed 2017 EH10–EH12, EH30–EH32 Haigestumus
11. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2017 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
11. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2017 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Operatsioonitoad Andmed 2017 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2017 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
17. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2018 TT05–TT09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate palgad Andmed märts 2018 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. okt Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2018 TAI pressiteated
edasi lükatud: 26. okt Meditsiiniseadmed Andmed 2017 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
edasi lükatud: 26. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2017 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
edasi lükatud: 26. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2017 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
edasi lükatud: 26. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2017 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
edasi lükatud: 26. okt Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2017 AV10–AV62 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
edasi lükatud: 26. okt Hambaravi külastused Andmed 2017 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
edasi lükatud: 26. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2017 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud Andmed 2017 KK01–KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud Pressiteade 2017 TAI pressiteated
7. nov Narkomaaniaravi Andmed 2017 NR01–NR10 Haigestumus
15. nov Eesti tervis 2017 (flaier eesti ja inglise keeles) Flaier 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
20. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2016–2017 TB71 Haigestumus
20. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2015–2017 TB72 Haigestumus
21. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2017 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2017 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2017 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
28. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2017 AMI01–AMI05 Haigestumus
29. nov Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2017 PO01 Terviseprofiilide alusandmed
november Tervishoiutöötajad Analüüs 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
6. dets Kirurgilised protseduurid Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
18. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2016 PK10–PK40 Haigestumus
20. dets Tervishoiukulud 2017 Analüüs 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded