Viimati lisatud ja uuendatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.07.2017 Eesti Terviseuuring - Haigused ja vigastused ETU30 Haiguste esinemine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.07.2017 Eesti Terviseuuring - Vaimne tervis ETU41 Depressiooni esinemine soo, vanuserühma ja taustatunnuste järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed ja parandatud 2015. aasta andmeid.
04.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
04.07.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR01 Elussünnid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR30 Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK01 Abordid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine legaalselt indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK61 Legaalselt indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK62 Abordid naise varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK63 Abordid naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
07.06.2017 Meditsiiniseadmed KTS1 Meditsiiniseadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
07.06.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägedasse müokardiinfarkti haigestunud ja haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul soo ja vanuserühma järgi (%) Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Lisatud Lisati 2012.-2015. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD21 Surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2014-2015 andmeid.
22.05.2017 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad DR90 Lahangud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2015. aasta andmeid.
16.05.2017 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2014. ja 2015. aasta andmeid.
16.05.2017 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2002., 2004. ja 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2002. ja 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.05.2017 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.05.2017 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, parandati 2014. aasta andmeid.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU43 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
23.03.2017 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
23.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2015. aasta andmeid.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Lisatud Lisati 2010.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud, vigastatud ja päästetud haldusüksuse järgi Lisatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP02 Uppumised, uppumisele eelnenud tegevus ning veeõnnetusest päästetud haldusüksuse järgi Lisatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2015. aasta andmeid.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Rahulolu kasutatud tervishoiuteenusega Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed ning uuendati 2013., 2015. ja 2016. aasta I-III kv andmeid.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed ning uuendati 2013.-2015. ja 2016. aasta I-III kv andmeid.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili, omaniku liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
7.02.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU011 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU012 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU013 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU014 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU015 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU016 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU017 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU018 Laste keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU019 Täiskasvanute keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU021 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU022 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU023 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU024 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU025 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU026 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU027 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU028 Laste keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU029 Täiskasvanute keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
25.01.2017 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati 2012-2015 andmeid.
25.01.2017 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati 2005-2014 andmeid.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU031 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU032 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU033 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU034 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU035 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU036 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU037 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU038 Laste keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU039 Täiskasvanute keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU122 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU123 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU124 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU125 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU126 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU128 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU041 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU042 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU043 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU044 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU045 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU046 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU047 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU048 Laste enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU049 Täiskasvanute enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU051 Keskmine toitainete tarbimine päevas vanuse ja soo järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU052 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU053 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU054 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU055 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU056 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU057 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU058 Laste keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU059 Täiskasvanute keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU061 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU062 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU063 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU064 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU065 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU066 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU067 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU068 Laste makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU069 Täiskasvanute makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU071 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU072 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU073 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU074 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU075 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU076 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU079 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU081 Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU082 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU083 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU084 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU085 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU086 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU088 Laste kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU089 Täiskasvanute kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU091 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU092 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU093 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU094 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU095 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU096 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU099 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU101 Liikumine ja ekraaniaeg soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU102 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU103 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU104 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU105 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU106 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU107 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU108 Laste liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU109 Täiskasvanute liikumisaeg soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU111 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU112 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU113 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU114 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU115 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU116 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU117 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU118 Laste liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU119 Täiskasvanute liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.