Viimati lisatud ja uuendatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
29.11.2018 Terviseprofiilide alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO02 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
28.11.2018 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägedasse müokardiinfarkti haigestunud ja haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
28.11.2018 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
28.11.2018 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
28.11.2018 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.11.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
20.11.2018 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendatud 2017. aasta andmeid.
20.11.2018 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendatud 2015.-2017. aasta andmeid.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR01 Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR02 Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR03 Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR04 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR05 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR06 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR07 Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR08 Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR09 Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.11.2018 Narkomaaniaravi NR10 Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud 2014.-2016. aasta andmeid.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
30.10.2018 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed ja parandati 2016. aasta andmeid.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Meditsiiniseadmed KTS1 Meditsiiniseadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed ja parandati 2015.-2016. aasta andmeid.
26.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk, brutotunnipalga mediaan ja kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta märtsikuu andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täis- või enama tööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk, brutokuupalga mediaan ja kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta märtsikuu andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta märtsikuu andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta märtsikuu andmed.
17.10.2018 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Lisatud Lisati 2011.-2018. aasta märtsikuu andmed.
17.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate brutopalgad haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
11.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP15 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.10.2018 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandati 2016. aasta andmeid.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandati 2016. aasta andmeid.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandati 2016. aasta andmeid.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandati 2016. aasta andmeid.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.10.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
3.10.2018 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
3.10.2018 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
3.10.2018 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
3.10.2018 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
3.10.2018 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
27.09.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud 2015.-2016. aasta andmeid.
27.09.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud 2015.-2016. aasta andmeid.
27.09.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
27.09.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud 2015.-2016. aasta andmeid.
26.09.2018 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.09.2018 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
26.09.2018 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
19.09.2018 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
19.09.2018 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
19.09.2018 Tervisekaotus TER03 Rahvastiku tervisekaotus maakonna, soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
19.09.2018 Tervisekaotus TER05 Rahvastiku haiguskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
19.09.2018 Tervisekaotus TER06 Rahvastiku suremuskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandatud 2012.-2013. aasta andmeid.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandatud 2012. aasta andmeid.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandatud 2012. aasta andmeid.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, parandatud 2012.-2013. aasta andmeid.
13.09.2018 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016/2017. aasta andmed.
11.09.2018 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE12 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016/2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
11.09.2018 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutsega ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutsega ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD10 Esimest korda sigareti suitsetamise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD11 Elu jooksul sigarettide suitsetamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD12 Viimase 30 päeva jooksul suitsetanud sigarettide arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD13 Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD14 Sigarettide kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD15 Hinnangud suitsetamise terviseriskile soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD17 Vaba aja tegevuste seos viimasel kuul iga päev suitsetamisega Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD19 Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD191 Iga päev suitsetama hakkamise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD192 Mokatubaka, e-sigareti või vesipiibu tarvitamine soo järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD20 Esimest korda alkohoolse joogi tarvitamise vanus joogi tüübi ja soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD21 Elu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD22 Elu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD23 Viimase 12 kuu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD24 Viimase 12 kuu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD25 Viimase 30 päeva jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv joogi tüübi ja soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD26 Viimase 30 päeva jooksul purjus olemise sagedus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD28 Viimasel korral tarvitatud õlle, siidri või segujookide kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD281 Viimasel korral tarvitatud veini ja vahuveini kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD282 Viimasel korral tarvitatud kange alkoholi kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD29 Esimest korda purju joomise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD30 5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD31 Purjus olemise skaala viimase joomise korral soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD32 Õlu, siidri, segujookide, veini ja kange alkoholi kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD34 Viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamisega kaasnenud probleemid soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD36 Hinnangud alkoholi tarvitamise terviseriskile alkoholi tarvitamise sageduse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD39 Vaba aja tegevuste seos alkoholi tarvitamisega (5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD40 Vaba aja tegevuste seos purju joomisega (viimasel aastal >3 korra) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD43 Viimasel 12 kuul 3 ja enam korda purjus olemine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD44 Suhted vanematega ja alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD45 Esimest korda purjus olemise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD50 Esimest korda narkootikumide proovimise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD51 Elu jooksul uimastite tarvitamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD52 Viimase 12 kuu jooksul marihuaana või hašiši tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD53 Viimase 12 kuu jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD54 Viimase 30 päeva jooksul marihuaana või hašiši tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD55 Viimase 30 päeva jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD56 Marihuaana, amfetamiinide, rahustite või uinutite, ecstasy ja kokaiini kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD57 Hinnangud marihuaana, amfetamiinide ja ecstasy tarvitamise terviseriskile soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD59 Vaba aja tegevuste seos vähemalt kord elus narkootiliste ainete tarvitamisega Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD62 Kanepitoodete proovimine (kordki elus) maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
31.08.2018 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD63 Suhted vanematega ja uimasti tarvitamine Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
18.07.2018 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
18.07.2018 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
18.07.2018 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
18.07.2018 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
18.07.2018 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR01 Elussünnid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR30 Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK01 Abordid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine legaalselt indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK61 Legaalselt indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK62 Abordid naise varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Abordid RK63 Abordid naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
12.06.2018 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud aastate 2013-2016 andmeid.
4.06.2018 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.06.2018 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
4.06.2018 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT003 Töötavad arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
31.05.2018 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
23.05.2018 Ravikindlustatud RA10 Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal riigi järgi Lisatud Lisati 2015.-2017. aasta andmed.
23.05.2018 Ravikindlustatud RA12 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis teenusepakkuja järgi Lisatud Lisati 2015.-2017. aasta andmed.
23.05.2018 Ravikindlustatud RA13 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis põhieriala ja soo järgi Lisatud Lisati 2015.-2017. aasta andmed.
23.05.2018 Ravikindlustatud RA14 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis maakonna järgi Lisatud Lisati 2015.-2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud aastate 2005-2016 andmeid.
22.05.2018 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendatud aastate 2005-2016 andmeid.
22.05.2018 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
22.05.2018 Surmad DR90 Lahangud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.05.2018 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2016. aasta andmeid.
16.05.2018 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2015. ja 2016. aasta andmeid.
16.05.2018 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
16.05.2018 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
15.05.2018 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
15.05.2018 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
14.05.2018 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
10.05.2018 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.05.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.05.2018 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.05.2018 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.05.2018 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO10 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine vanuse küsimise järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO11 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine ostetud joogi tüübi järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO12 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO13 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asula tüübi järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO14 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine testostleja soo järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
7.05.2018 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO16 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine poe tüübi järgi Uuendatud Lisati 2014. ja 2016. aasta andmed.
25.04.2018 Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) COSI01 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
25.04.2018 Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) COSI02 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
25.04.2018 Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) COSI03 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
25.04.2018 Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) COSI04 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
25.04.2018 Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) COSI05 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja spordiringis osalemise järgi Lisatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutused Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
10.04.2018 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
27.03.2018 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.03.2018 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2013.-2016. aasta andmeid.
21.03.2018 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.03.2018 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.03.2018 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
21.03.2018 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2016. aasta andmeid.
25.01.2018 Vähi sõeluuringud VSR07 Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
25.01.2018 Vähi sõeluuringud VSR17 Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
25.01.2018 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017.-2018. aasta andmed.
25.01.2018 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017.-2018. aasta andmed.
25.01.2018 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2016.-2018. aasta andmed.
24.01.2018 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed ja uuendati 2012. a andmeid.
24.01.2018 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016.-2017. aasta andmed ja uuendati 2004.-2015. a andmeid.
24.01.2018 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed ja uuendati 2012. ja 2016. a andmeid.
9.01.2018 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.01.2018 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.01.2018 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.01.2018 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
29.12.2017 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Lisatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
22.12.2017 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.12.2017 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.12.2017 Tervisekaotus TER03 Rahvastiku tervisekaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
19.12.2017 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
14.12.2017 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2000-2014 andmeid.
14.12.2017 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2000-2014 andmeid.
14.12.2017 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2000-2014 andmeid.
14.12.2017 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2000-2014 andmeid.
14.12.2017 Terviseprofiilide alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO01 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
30.11.2017 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägedasse müokardiinfarkti haigestunud ja haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
30.11.2017 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
30.11.2017 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
30.11.2017 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR01 Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR02 Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR03 Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR04 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR05 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR06 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR07 Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR08 Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR09 Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.11.2017 Narkomaaniaravi NR10 Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.11.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
21.11.2017 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendatud 2016. aasta andmeid.
21.11.2017 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta täpsustatud andmed, uuendatud 2015. ja 2016. aasta andmeid.
8.11.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2015. aasta andmeid.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
8.11.2017 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
30.10.2017 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati andmeid 2008-2015.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid, 2008-2016) Uuendatud Uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi I kv 2014 - IV kv 2016 kohta.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016) Uuendatud Uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi I kv 2014 - IV kv 2016 kohta.
25.10.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016) Uuendatud Uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi I kv 2014 - IV kv 2016 kohta.
25.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk, brutotunnipalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk, brutokuupalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate palgad haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT003 Töötavad arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
18.10.2017 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
11.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja parandati 2013.-2015. aasta andmeid.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
11.10.2017 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
4.10.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta täpsustatud andmed.
27.09.2017 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
27.09.2017 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja täiendati 2013.-2015. aasta andmeid.
27.09.2017 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.09.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.09.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.09.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
27.09.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
13.09.2017 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
13.09.2017 Oodatav eluiga OE12 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015/2016. aasta andmed.
13.09.2017 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2011.-2015. aasta andmeid.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
13.09.2017 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga maakonna järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
31.08.2017 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2015.-2016. aasta andmed.
29.08.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT003 Töötavad arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
29.08.2017 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
19.07.2017 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.07.2017 Eesti Terviseuuring - Haigused ja vigastused ETU30 Haiguste esinemine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.07.2017 Eesti Terviseuuring - Vaimne tervis ETU41 Depressiooni esinemine soo, vanuserühma ja taustatunnuste järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed ja parandatud 2015. aasta andmeid.
4.07.2017 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
4.07.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR01 Elussünnid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR30 Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK01 Abordid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine legaalselt indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK61 Legaalselt indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK62 Abordid naise varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Abordid RK63 Abordid naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.06.2017 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
7.06.2017 Meditsiiniseadmed KTS1 Meditsiiniseadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
7.06.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
31.05.2017 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägedasse müokardiinfarkti haigestunud ja haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul soo ja vanuserühma järgi (%) Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2008. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2015.
26.05.2017 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Lisatud Lisati 2012.-2015. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD21 Surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2014-2015 andmeid.
22.05.2017 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
22.05.2017 Surmad DR90 Lahangud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
17.05.2017 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2015. aasta andmeid.
16.05.2017 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2014. ja 2015. aasta andmeid.
16.05.2017 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
16.05.2017 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2012.-2015. aasta andmeid.
12.05.2017 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
12.05.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2002., 2004. ja 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2002. ja 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
10.05.2017 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.05.2017 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
9.05.2017 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, parandati 2014. aasta andmeid.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU43 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
4.05.2017 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
6.04.2017 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
23.03.2017 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
23.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2015. aasta andmeid.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Lisatud Lisati 2010.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud, vigastatud ja päästetud haldusüksuse järgi Lisatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP02 Uppumised, uppumisele eelnenud tegevus ning veeõnnetusest päästetud haldusüksuse järgi Lisatud Lisati 2013.-2016. aasta andmed.
21.03.2017 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed, uuendati 2015. aasta andmeid.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Rahulolu kasutatud tervishoiuteenusega Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
15.03.2017 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed ning uuendati 2013., 2015. ja 2016. aasta I-III kv andmeid.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed ning uuendati 2013.-2015. ja 2016. aasta I-III kv andmeid.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
1.03.2017 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali ja esialgsed aasta kokku andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili, omaniku liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
7.02.2017 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi IV kv 2013 - III kv 2016 kohta.
7.02.2017 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016) Uuendatud Lisati 2016. aasta IV kvartali andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU011 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU012 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU013 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU014 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU015 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU016 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU017 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU018 Laste keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 1 Keskmine toidugruppide tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU019 Täiskasvanute keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU021 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU022 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU023 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU024 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU025 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU026 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU027 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU028 Laste keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 2 Keskmine toitude tarbimine nädalas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU029 Täiskasvanute keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
25.01.2017 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati 2012-2015 andmeid.
25.01.2017 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed ja uuendati 2005-2014 andmeid.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU031 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU032 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU033 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU034 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU035 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU036 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU037 Keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU038 Laste keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 3 Keskmine toitude tarbimine nädalas (toidu tarbimise sagedusküsimustiku põhjal) RTU039 Täiskasvanute keskmine toitude tarbimine nädalas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU122 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU123 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU124 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU125 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU126 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 12 Rinnapiimaga toitmise kestus RTU128 Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU041 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU042 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU043 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU044 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU045 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU046 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU047 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU048 Laste enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 4 Enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas RTU049 Täiskasvanute enesehinnanguline tarbitud puu- ja köögiviljaportsjonite arv päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU051 Keskmine toitainete tarbimine päevas vanuse ja soo järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU052 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU053 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU054 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU055 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU056 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU057 Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU058 Laste keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 5 Keskmine toitainete tarbimine päevas (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU059 Täiskasvanute keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU061 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU062 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU063 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU064 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU065 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU066 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU067 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU068 Laste makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 6 Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega (24 tunni toiduintervjuude või -päevikute põhjal) RTU069 Täiskasvanute makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU071 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU072 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU073 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU074 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU075 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU076 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 7 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe RTU079 Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU081 Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU082 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU083 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU084 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU085 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU086 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU088 Laste kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 8 Kehamassiindeksi kategooriad RTU089 Täiskasvanute kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU091 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU092 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU093 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU094 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU095 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU096 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 9 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega RTU099 Täiskasvanute vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU101 Liikumine ja ekraaniaeg soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU102 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU103 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU104 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU105 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU106 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU107 Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU108 Laste liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 10 Liikumine ja ekraaniaeg RTU109 Täiskasvanute liikumisaeg soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU111 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU112 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU113 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU114 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU115 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU116 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU117 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU118 Laste liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.01.2017 Eesti rahvastiku toitumise uuring 2014 - 11 Liikumisaeg võrrelduna soovitusega RTU119 Täiskasvanute liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.