Töötajad üld- ja haiglaapteekides

MÕISTED

Apteegi liik - Eestis tegutseb kolme liiki apteeke: üldapteegid, haiglaapteegid ja veterinaarapteegid (vt klassifikaatorid).

Apteegiteenus - ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ja jaendamine.

Farmatseut - farmaatsiaalase haridusega kutse-keskharidusõppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava läbinud isik.

Proviisor - farmaatsiaalase haridusega proviisoriõppe õppekava läbinud isik.

Muu töötaja - apteegis tugiteenust pakkuv mitte-farmaatsiaalase haridusega isik.

METOODIKA

Apteegistatistika kogumise eesmärgiks on saada ülevaade apteekide erialasest tegevusest ning apteegi töötajatest.

Andmeid kogutakse kõigilt apteegiteenuse osutamise tegevusluba omavatelt ettevõtetelt vastavalt sotsiaalministri 17.02.2005.a määrusele nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 26.

Metoodika muutus 2015. aasta alguses. Aruanded esitab põhiapteek, kusjuures aastatel 2006-2014 sisaldas aruanne summaarseid andmeid põhiapteegi ja tema struktuuriüksuste kohta. Alates 2015. aastast esitatakse andmed eraldi kõikide põhi- ja haruapteekide kohta. Üks proviisor ja/või farmatseut võib samal ajal töötada nii põhi- kui haruapteegis. Seega võib sama töötaja olla märgitud nii põhi- kui haruapteekide töötajaks. Aastatel 2006-2014 on töötaja, kes töötas samaaegselt nii põhi- kui haruapteegis, märgitud ühe töötajana. Samas alates 2015. aastast on selline töötaja märgitud vastavalt kahe (või enama) apteegi töötajaks ning ühtlasi kõigis neis apteekides ka osalise tööajaga töötajaks. Metoodika muutuse tõttu ei kajasta üldapteekide töötajate arv alates 2015. aastast enam kõikide proviisorite, farmatseutide ja muude töötajate koguarvu, vaid täidetud ametikohtade arvu.

Apteegiaruannete kogumise ja analüüsimise eest vastutab Ravimiamet. Esitatud andmed sisaldavad kõigi vastava aasta jooksul tegutsenud üldapteekide andmeid. Haiglaapteekide ja veterinaarapteekide andmed on kättesaadavad Ravimiameti veebilehel.

Üld- ja haiglaapteekide töötajate arv esitatakse aasta lõpu seisuga.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Apteegi liik:

VIITED

Apteegistatistika

KONTAKT

Ravimiamet

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

Tel: +372 737 4140

 

Uuendatud: 10.05.2018