Üld- ja haiglaapteekide käive

MÕISTED

Apteegi liik - Eestis tegutseb kolme liiki apteeke: üldapteegid, haiglaapteegid ja veterinaarapteegid (vt klassifikaatorid).

Apteegi kogukäive - sisaldab nii ravimite kui ka muude apteegist müüdavate kaupade käivet väljamüügihinnas etteantud perioodil. Üldapteekide andmed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide andmed ilma käibemaksuta.

Apteegiteenus - ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ja jaendamine.

Ekstemporaalne ravim - arstiretsepti või tellimislehe alusel apteegis valmistatud ravim.

Euroopa Liidu retseptide alusel väljastatud ravimite käive - retseptiravimite käive, mis on väljastatud väljaspool Eestit teistele Euroopa Liidu riikide kodanikele välja kirjutatud retseptide alusel.

Käsimüügiravim - ravim, mille väljastamiseks apteegist ei ole nõutav retsept.

Käsimüügiravimite käive - apteegist väljastatud ravimite käive, mille väljastamiseks ei ole nõutav retsept.

Maakond - apteegiteenuse osutaja tegevuskoht. Alates 2015. aastast on nii põhi- kui haruapteekide andmed esitatud iga tegevuskoha asukoha järgi. Aastatel 2006-2014 on haruapteekide andmed esitatud põhiapteegi tegevuskohaks oleva maakonna või linna järgi. 2017. aasta maakondlikus apteekide statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Seega nende apteekide andmed, mille asukoht liikus 2017. aasta haldusreformi tulemusena ühest maakonnast teise ja/või maalt linna, on maakondlikus statistikas kajastatud haldusreformi eelse maakondliku kuuluvusega.

Muude kaupade käive - apteegist väljastatud meditsiini- ja hügieeniotstarbeliste toodete (sh toidulisandid, loodustooted, meditsiiniseadmed, põetusvahendid jm) käive. Üldapteekide andmed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide andmed ilma käibemaksuta.

Ravim - igasugune aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomite vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu.

Ravimite käive - apteegist väljastatud käsimüügi-, retsepti- ning veterinaarravimite käive (sh seeriaviisiliselt ja ekstemporaalselt valmistatud ravimite käive ning EL retsepti alusel väljastatud ravimite käive). Üldapteekide andmed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide andmed ilma käibemaksuta.

Ravimpreparaat - turustamiseks pakendatud ning kaubanimega ravim.

Retseptiravim - ravim, mille väljastamiseks apteegist on nõutav retsept.

Retseptiravimite käive - apteegist väljastatud ravimite käive, mille väljastamiseks on nõutav retsept või tellimisleht (sh narkootilise retsepti, EL retsepti või tellimislehtede alusel väljastatud retseptiravimite käive).

Veterinaarravimite käive - veterinaarretsepti või tellimiselehe alusel veterinaarseks kasutamiseks väljastatud ravimite käive (sh nii veterinaarravimid kui ka inimesel kasutamiseks mõeldud ravimid, mis on väljastatud loomale).

METOODIKA

Apteegistatistika kogumise eesmärgiks on saada ülevaade apteekide erialasest tegevusest ning apteegi töötajatest.

Andmeid kogutakse kõigilt apteegiteenuse osutamise tegevusluba omavatelt ettevõtetelt vastavalt sotsiaalministri 17.02.2005. a määrusele nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 26.

Aruande esitab põhiapteek, kusjuures 2006-2014 sisaldas aruanne summaarseid andmeid põhiapteegi ja tema struktuuriüksuste kohta. Alates 2015. aastast esitatakse andmed eraldi kõikide põhi- ja haruapteekide kohta. Aruanne apteegi erialase tegevuse kohta esitatakse neli korda aastas, iga kvartal, kajastades ainult konkreetse perioodi tulemusi.

2017. aasta maakondlikus apteekide statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Seega nende apteekide andmed, mille asukoht liikus 2017. aasta haldusreformi tulemusena ühest maakonnast teise ja/või maalt linna, on maakondlikus statistikas kajastatud haldusreformi eelse maakondliku kuuluvusega.

Apteegiaruannete kogumise ja analüüsimise eest vastutab Ravimiamet. Esitatud andmed sisaldavad kõigi vastava aasta jooksul tegutsenud üld- ja haiglaapteekide andmeid. Üldapteekide andmed esitatakse maakondlikult ning haiglaapteekide andmed kogu Eesti kohta kokku. Veterinaarapteekide andmed on kättesaadavad Ravimiameti veebilehel.

Erinevate aastate üldapteekide andmete võrdlemisel tuleb silmas pidada, et 2009. aasta alguses tõusis ravimite käibemaks 5%-lt 9%-le ja 2009. aasta keskel tõusis muude kaupade käibemaks 18%-lt 20%-le.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. 2017. aasta maakondlikus apteekide statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Seega nende apteekide andmed, mille asukoht liikus 2017. aasta haldusreformi tulemusena ühest maakonnast teise ja/või maalt linna, on maakondlikus statistikas kajastatud haldusreformi eelse maakondliku kuuluvusega. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Apteegi liik:

VIITED

Apteegistatistika

KONTAKT

Ravimiamet

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

Tel: +372 737 4140

 

Uuendatud: 10.05.2018