Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis

MÕISTED

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoht. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid).

Põhieriala — Eesti Haigekassale esitatud raviarvel märgitud eriala (vt klassifikaatorid).

Ravikindlustatud — ravikindlustatud isikute arv 31. detsembri seisuga.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus ehk tervishoiuteenuse pakkuja — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti väljastatud tegevusluba, välja arvatud nimistuga töötaval perearstiabiasutusel. Liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA) (vt klassifikaatorid)

METOODIKA

Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal ja välismaalaste ravikulud Eestis andmeid kogub Eesti Haigekassa.

Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal kajastab ainult Eesti Haigekassa poolt makstud ravikulu. Andmed ei sisalda omaosalust ehk raviteenuste või ravimite eest makstud kulusid, mille eest patsient ise tasus.

Andmed näitavad Eesti Haigekassale teiste liikmesriikide poolt esitatud teises riigis ajutiselt viibivate Eesti Haigekassa kindlustatute ja teises riigis elavate (põhiliselt pensionärid ja lähetatud töötajad) tervishoiuteenuste eest esitatud arveid (seejuures võis teenuse osutamise aeg jääda ka vaadeldava aasta eelnevasse aastasse). Andmed ei sisalda plaanilise ravi ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius alusel esitatud andmeid.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Põhieriala – Eesti Haigekassale esitatud raviarvel märgitud eriala. Klassifikaatoriga saab tutvuda Eesti Haigekassa veebilehel.

Tervishoiuteenuste pakkujate klassifikatsioon (ICHA-HP) põhineb tervishoiukulude arvestamise süsteemil, kus kasutatakse tervishoiu kulutuste arvestamiseks tervishoiu arvepidamise rahvusvahelist klassifikatsiooni ICHA (International Classification for Health Accounts (ICHA), versioon 2011). Klassifikaator on leitav Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

VIITED

Aruanded, eelarve ja statistika Haigekassa veebilehel

Tervishoiuteenuste statistika Haigekassa veebilehel

KONTAKTISIK

Natalja Eigo

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

E-post: Natalja.Eigo[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 23.05.2019