Ravikindlustatud

MÕISTED

Maakond — elukoht Rahvastikuregisri alusel. Klassifitseeritakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid).

Ravikindlustatud — ravikindlustatud isikute arv 31. detsembri seisuga.

Ravikindlustatute osakaal registreeritud elanikkonnast — ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal registreeritud elanikest protsentides. Arvutatud kasutades Rahvastikuregistri rahvaarvu 1. jaanuari seisuga järgmisel aastal (ehk nt kindlustatud seisuga 31.12.2017 / rahvaarv seisuga 01.01.2018 x 100).

METOODIKA

Ravikindlustatute andmeid kogub Eesti Haigekassa ning ravikindlustatute kvartalistatistika on avaldatud Haigekassa andmebaasis. Piirkonda, kus isik ravikindlustatud on, arvestatakse tema registreeritud elukoha järgi. Seetõttu on ravikindlustatute osakaalu elanikkonnast arvutamiseks kasutatud Rahvastikuregistri rahvaarvu järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

Ravikindlustatud isikud, kelle elukoht on Eestis, kuid pole teada täpset maakonda, kus nad kindlustatud on, on arvestatud "Maakond teadmata" alla. Neid isikuid on arvestatud Eesti kokku ravikindlustatute osakaalu arvutamisel.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Andmed kuni 2016. aastani on kajastatud enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse alusel. Andmed alates 2017 on kajastatud EHAK 2017vers3 (kehtiv alates oktoober 2017) ehk pärast haldusreformi kehtiva haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VIITED

Finantsnäitajad ja statistika Haigekassa veebilehel

KONTAKTISIK

Ingrid Valdmaa

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 813

E-post: Ingrid.Valdmaa[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 27.03.2019