Tööõnnetused

MÕISTED

Maakond – tööõnnetuse toimumiskoha maakond (reeglina ettevõtte asukoha maakond, kuid kui õnnetus toimub teises maakonnas, siis toimumiskoht ei ole seotud ettevõtte asukohaga). Andmed kuni 2017 on kajastatud EHAK 2017vers2 (kehtis kuni oktoober 2017) ehk enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

(Tööga) hõivatu – tööealine (st 16a–pensioniealine või 15–74-aastane) isik, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus või ajutiselt ei töötanud. Allikas: Statistikaamet, Tööjõu-uuring.

Tööõnnetus – töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

METOODIKA

Tööinspektsioonis registreeritakse andmed tööõnnetuste kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord”. Tööinspektsioonile on kohustatud tööõnnetusest teatama nii arstid kui tööandjad.

Tööõnnetuse raskusaste on arsti poolt fikseeritud kehavigastuse raskusaste. Raske tervisekahjustus määratakse vastavalt raske tervisekahjustuse määramise juhendile. Kasutusel Eestis, raskusastme lõikes ei ole andmed võrreldavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Andmed kuni 2017 on kajastatud EHAK 2017vers2 (kehtis kuni oktoober 2017) ehk enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VIITED

Tööonnetuste statistikat avaldatakse Tööinspektsiooni veebilehel. Raportid on kättesaadavad siit ning statistikagraafikud on kättesaadavad siit.

Tööinspektsioon edastab andmeid ka Euroopa Liidu Statistikaametisse Eurostat, kes avaldab andmeid oma: andmebaasis avades Database by themes > Population and social conditions > Health > Health and safety at work.

KONTAKT

Krista Vaikmets

Tööinspektsioon

E-post: Krista.Vaikmets[ä]ti.ee

Tel: 5307 8663

 

Viimati uuendatud: 21.03.2019