1. SR01: Elussünnid naise vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)


 2. SR02: Sündimuse kordajad maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Kordaja: Üldkordaja 1000 elaniku kohta, Summaarne sündimuskordaja, Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta, Elussünde 1000 10-14-aastase naise kohta, ..., Elussünde 1000 50-54-aastase naise kohta (13)


 3. SR03: Sünnid haiglate järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Haigla: Kõik sünnid, AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, AS Fertilitas, ..., Leidlapsed (26)
  2. Näitaja: Arv, Osakaal, %, (2)
  3. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 4. SR10: Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Näitaja: Sünnitajad kokku, Enne 12. rasedusnädalat arvele võtnud, %, (2)


 5. SR30: Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Raseduskestus/elulisus: Sünnid kokku, Ajalised lapsed, Enneaegsed lapsed, Elussünnid, ..., Surnultsünnid (6)
  4. Näitaja: Sündide arv, Keskmine sünnikaal, grammi, (2)


 6. SR40: Elusalt sündinud laste Apgari indeks

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Indeks: 1-3, 4-5, 6-7, 8-10, Indeks teadmata (5)
  3. Aeg: Esimesel minutil, Viiendal minutil, (2)


 7. SR43: Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Külastused: Antenataalsete külastuste arv, Keskmine külastuste arv naise kohta, (2)
  4. Arsti- ja ämmaemandusabi: Külastused kokku, Perearst, Naistearst, Ämmaemand, (4)


 8. SR45: Sünnitamisviis maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Sünnitamisviis: Sünnitused kokku, Loomulik sünnitus, Tangsünnitus, Vaakumekstraktsioon, ..., ..Plaaniline keisrilõige (6)


 9. SR50: Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Varasemate sünnituste arv: Kõik sünnitajad, 0 varasemat sünnitust, 1 varasem sünnitus, 2 varasemat sünnitust, ..., Varasemate sünnituste arv teadmata (7)


 10. SR51: Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Laste arv: Elussünnid kokku, Sünnitajad kokku, Sündis 1 laps, Sündisid kaksikud, ..., Sündisid nelikud või enam (6)


 11. SR52: Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 19, 20-24, 25-29, ..., Vanus teadmata (8)
  4. Haridustase: Sünnitajad kokku, Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, ..., Haridustase teadmata (6)


 12. SR55: Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Rahvus: Sünnitajad kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, ..Venelane, ..., Rahvus teadmata (9)


 13. SR56: Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Perekonnaseis: Sünnitajad kokku, Registreeritud abielu, Vabaabielu, Vallaline, ..., Perekonnaseis teadmata (7)


 14. SR80: Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi

  Muudetud: 12.06.2018

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Suitsetamine: Sünnitajad kokku, Ei suitsetanud, Lõpetas raseduse 1. trimestril, Suitsetas, Andmed puuduvad (5)


 15. SR90: Osalisel või täielikul rinnapiima toidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 26.09.2018

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  2. Näitaja: Rinnapiimatoidul laste arv, Rinnapiimatoidul laste osatähtsus, %, (2)
  3. Toitmise kestus: 1-aastaseid lapsi kokku*, Kuni 6 nädalat rinnapiimatoidul, Kuni 3 kuud rinnapiimatoidul, Kuni 6 kuud rinnapiimatoidul, (4)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 16. SR91: Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 26.09.2018

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Näitaja: Osalisel ja täielikul rinnapiima toidul olnud laste arv, Täielikul rinnapiimatoidul laste arv, Osalisel rinnapiimatoidul laste arv, Osalisel ja täielikul rinnapiima toidul olnud laste osatähtsus, %, ..., Osalisel rinnapiimatoidul laste osatähtsus, % (6)
  3. Toitmise kestus: 1-aastaseid lapsi kokku*, 1 nädala vanuselt, 1 kuu vanuselt, 3 kuu vanuselt, ..., 12 kuu vanuselt (6)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)