1. TER01: Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 9.02.2018

  1. Aasta: 2013, 2015, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 0-4, 1-4, ..., Vanuserühm teadmata (22)
  4. Näitaja: Tervisekaotus kokku, Suremuskaotus, Haiguskaotus, Tervisekaotus kokku 1000 elaniku kohta, ..., Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)


 2. TER02: Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 10.07.2018

  1. Aasta: 2013, 2015, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (17)
  4. Näitaja: Tervisekaotus kokku, Suremuskaotus, Haiguskaotus, Tervisekaotus kokku 1000 elaniku kohta, ..., Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)


 3. TER03: Rahvastiku tervisekaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi

  Muudetud: 21.02.2018

  1. Aasta: 2013, 2015, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Põhjused (RHK-10): Põhjused kokku, Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99), ..., Muu (14)
  4. Näitaja: Kaotatud eluaastad, Kaotatud eluaastad 1000 elaniku kohta, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 0-4, 1-4, ..., Vanuserühm teadmata (22)


 4. TERV01: Tervisekaotus ning suremus- ja haiguskaotus haldusüksuse järgi (2006)

  Muudetud: 3.09.2013

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Aegviidu alev, ..Anija vald, ..., ..Võru vald (242)
  3. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 1000 elaniku kohta, (2)
  4. Tervisekaotus: Tervisekaotus, ..Suremuskaotus, ..Haiguskaotus, (3)


 5. TERV02: Tervisekaotus ning suremus- ja haiguskaotus vanuserühma ja maakonna järgi (2006)

  Muudetud: 19.03.2014

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Vanuserühm: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., 85+ (18)
  4. Tervisekaotus: Tervisekaotus, ..Suremuskaotus, ..Haiguskaotus, Tervisekaotus 1000 elaniku kohta, ..., ..Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)