1. TB10: Tuberkuloosi esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018 (32)
  2. Paige: Aktiivne tuberkuloos kokku (A15-A19), Kopsutuberkuloos kokku (A15.0-3, A15.5, A15.7, A16.0-2, A16.4, 16.7, A19 (kopsu)), ..Kopsutuberkuloos, bakterioskoopiliselt tõestatud, ..Kopsutuberkuloos, bakterioloogiliselt tõestatud (A15.1), ..., ..Muu kopsuväline tuberkuloos (A15.8, A16.8, A18.4-A18.8, A19) (19)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 2. TB11: Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Kordaja: Esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta, Haigestumuskordaja (esmas- ja retsidiivjuhud) 100 000 inimese kohta, Haigestumuskordaja (esmas-, retsidiiv- ja korduvravijuhud) 100 000 inimese kohta, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)


 3. TB20: Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Diagnoosimise viis: Kõik diagnoosimise viisid, ..Profülaktiliselt, ..Kontaktsena, ..Kaebustega pöördumisel, ..., ..profülaktiliselt vanglas (7)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 4. TB30: Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Vanglad (22)
  3. Paige, bakteri eritus: Esmas- ja retsidiivjuhud kokku, ..Kopsutuberkuloos, ....Bakterioloogiliselt tõestatud kopsutuberkuloos, ..Kopsuväline tuberkuloos, ..., ....XDR tuberkuloos (7)


 5. TB40: Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta maakonna järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018 (32)
  2. Näitaja: Kõik juhud kokku, Esmas- ja retsidiivjuhud kokku, ..Esmasjuhud, ..Retsidiivjuhud, ..., Haigestumuskordaja (esmas-, retsidiiv- ja korduvravijuhud) 100 000 inimese kohta (8)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Vanglad (22)


 6. TB51: Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Paige: Aktiivsed tuberkuloosi retsidiivjuhud kokku (A15-A19), Kopsutuberkuloos kokku (A15.0-3, A15.5, A15.7, A16.0-2, A16.4, 16.7, A19 (kopsu)), ..Kopsutuberkuloos, bakterioskoopiliselt tõestatud (A15.0), ..Kopsutuberkuloos, bakterioloogiliselt tõestatud (A15.1), ..., ..Muu kopsuväline tuberkuloos (A15.8, A16.8, A18.4-A18.8, A19) (19)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 7. TB52: Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. Paige: Aktiivsed tuberkuloosi korduvravijuhud kokku (A15-A19), Kopsutuberkuloosi korduvravijuhud kokku (A15.01-3, A15.5, A15.7, A16.0-2, A16.4, A19 (kopsu)), ..Kopsutuberkuloos, bakterioskoopiliselt tõestatud, ..Kopsutuberkuloos, bakterioloogiliselt tõestatud (A15.1), ..., ..Muu kopsuväline tuberkuloos (A15.8, A16.8, A18.4-A18.8, A19) (19)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 8. TB60: HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Näitaja: Kõik HIV+ tuberkuloosijuhud, Esmasjuhud, Retsidiivjuhud, Korduvravijuhud, ..., ..MDR (8)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)


 9. TB61: Tuberkuloosihaiged (esmased ja retsidiivid) HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Vanglad (22)
  3. Näitaja: Esmas- ja retsidiivjuhud kokku, ..HIV testitud, ....HIV positiivsed tuberkuloosijuhud esmas- ja retsidiivjuhtudest, (3)


 10. TB71: Tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Juhu tüüp: Esmasjuhud, Retsidiivjuhud, Korduvravijuhud, (3)
  3. Paige: Kõik tuberkuloosijuhud kokku, Kopsutuberkuloos, Kopsuväline tuberkuloos, (3)
  4. Ravitulemus: Registreeritud juhud kokku, Ei alustanud ravi (suri enne ravi algust), Alustas ravi, ..Paranes või lõpetas ravikuuri, ..., ..Ravi jätkub (10)


 11. TB72: MDR tuberkuloosi haigete ravitulemused paikme järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Juhtumi tüüp: Esmasjuhud, Retsidiivjuhud, Korduvravijuhud, (3)
  3. Paige: Kõik tuberkuloosijuhud kokku, Kopsutuberkuloos, Kopsuväline tuberkuloos, (3)
  4. Ravitulemus: Kõik registreeritud juhud, Ei alustanud ravi (suri enne ravi algust), Alustas ravi, ..Paranes või lõpetas ravikuuri, ..., ..Ravi jätkub (10)


 12. TB81: Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Perekonnaseis: Kõik perekonnaseisud, Vallaline, Abielus, vabaabielus, Lahutatud, ..., Perekonnaseis teadmata (6)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 13. TB82: Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Haridus: Kõik haridustasemed, Alghariduseta, alg- ja põhiharidus (ka kutseharidus põhihariduse baasil), Kesk- ja keskeriharidus, Kõrgharidus, Haridus teadmata (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 14. TB83: Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Tegevusala: Kõik tegevusalad, Töötav isik, Töötu, ei tööta, Pensionär, sh töövõimetuspensionär, ..., Tegevusala teadmata (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 15. TB84: Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Sünnikoht: Kõik sünnikohad, Eesti, Muu riik, Sünnikoht teadmata, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 16. TB91: Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Perekonnaseis: Kõik perekonnaseisud, Vallaline, Abielus, vabaabielus, Lahutatud, ..., Perekonnaseis teadmata (6)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 17. TB92: Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Haridus: Kõik haridustasemed, Alghariduseta, alg- ja põhiharidus (ka kutseharidus põhihariduse baasil), Kesk- ja keskeriharidus, Kõrgharidus, Haridus teadmata (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 18. TB93: Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Tegevusala: Kõik tegevusalad, Töötav isik, Töötu, ei tööta, Pensionär, ..., Tegevusala teadmata (8)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)


 19. TB94: Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.05.2019

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Sünnikoht: Kõik sünnikohad, Eesti, Muu riik, Sünnikoht teadmata, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Vanus teadmata (20)