1. TT05: Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk, brutotunnipalga mediaan ja kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õendustöötajad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine põhitunnipalk, 1. kvartiil, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine põhitunnipalk, 3. kvartiil, ..., Keskmine kogutunnipalk, 3. kvartiil (8)


 2. TT06: Täis- või enama tööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk, brutokuupalga mediaan ja kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õendustöötajad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutokuupalga liik: Keskmine kuu põhipalk, Keskmine kuu põhipalk, 1. kvartiil, Põhipalga mediaan, Keskmine kuu põhipalk, 3. kvartiil, ..., Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega, 3. kvartiil (8)


 3. TT07: Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õendustöötajad, ..., Kiirabitehnikud (7)
  3. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (8)
  4. Näitaja: Alla palgakokkuleppe tasustatud ametikohtade arv, Alla palgakokkuleppe tasustatud ametikohtade osatähtsus (%), (2)


 4. TT08: FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  2. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)
  3. Näitaja: FIE-de keskmine tulu ühes kuus, Ettevõttes töötava omaniku keskmine tulu ühes kuus, (2)


 5. TT09: Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õendustöötajad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 29, 30-34, 35-39, ..., 70 ja vanemad (11)
  4. Brutopalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Keskmine kuu põhipalk, Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega, (4)


 6. TT10: Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi

  Muudetud: 16.10.2019

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Ametiala: Arstid, Õendustöötajad, Hooldajad, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  4. Brutopalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Keskmine kuu põhipalk, Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega, (4)


 7. TT12: Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Ametigrupp: Arstid, Õendustöötajad, Hooldajad ja abiõed, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 8. TT13: Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ameti järgi (2006-2012)

  Muudetud: 19.10.2012

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Arsti eriala: Arstid kokku, anestesioloog, dermatoveneroloog, endokrinoloog, ..., üldkirurg (39)
  3. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 9. TT14: Täis- ja osalise tööajaga töötavate õendustöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ameti järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Õenduseriala: Õendustöötajad kokku, anesteesia-intensiivraviõde, diabeediõde, erakorralise meditsiini õde, ..., üldõde (20)
  3. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 10. TT15: Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Ametigrupp: Arstid, Õendustöötajad, Hooldajad ja abiõed, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutokuupalga liik: Keskmine kuu põhipalk, Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega, (2)