1. RA01: Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osakaal samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 27.03.2018

  1. Aasta: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Näitaja: Ravikindlustatute arv, Ravikindlustatute osakaal registreeritud elanikkonnast, %, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad (20-59) kokku, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 (5)


 2. RA10: Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal riigi järgi

  Muudetud: 23.05.2018

  1. Riik: Riigid kokku, Austria, Belgia, Bulgaaria, ..., Ungari (31)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. Näitaja: Ravisaanute arv, Ravikulu, EUR, Keskmine ravikulu ravisaaja kohta, EUR, (3)


 3. RA12: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis teenusepakkuja järgi

  Muudetud: 23.05.2018

  1. Teenusepakkuja: Kokku, Haiglad kokku, ..Piirkondlik haigla, ..Keskhaigla, ..., Muu teenusepakkuja (19)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, (3)


 4. RA13: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis põhieriala ja soo järgi

  Muudetud: 23.05.2018

  1. Eriala: Kokku, Dermatoveneroloogia, Endokrinoloogia, Esmane järelravi, ..., Muud erialad (34)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 5. RA14: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis maakonna järgi

  Muudetud: 23.05.2018

  1. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, ..., Võrumaa (16)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, (3)