1. ETU20: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU201: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU202: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja asula tüübi järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Asula tüüp: Linn, Maa, (2)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU203: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU205: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja kooselu järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Kooselu: Kooselus, Ei ole kooselus, (2)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU206: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU207: Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Piirang: Ei ole üldse piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Oluliselt piiratud, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU21: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU211: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ETU213: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ETU214: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 12. ETU215: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja kooselu järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Kooselu: Kooselus, Ei ole kooselus, (2)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 13. ETU216: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 14. ETU217: Vähemalt ühe toimetulekupiirangu esinemine soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Piirang: Toimetulekupiiranguta, Toimetulekupiiranguga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)