1. ETU90: Alkoholi tarvitamine elu jooksul soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 20.01.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud rohkem kui 1 annus elu jooksul, On kunagi tarvitanud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU91: Regulaarne 5 või rohkem alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 20.01.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Periood: Elu jooksul, Viimasel 12 kuul, (2)
  3. Sagedus: Pole tarvitanud, Mõned korrad aastas, 1-3 korda kuus, 1-2 korda nädalas, ..., Iga päev/ peaaegu iga päev (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU92: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sagedus: Ei ole tarvitanud, 1-3 korda kuus, 1-2 korda nädalas, 3-4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU921: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanusrühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU923: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanusrühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU924: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanusrühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU926: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanusrühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU927: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanusrühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanusrühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)