1. ET30: Kanepi tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

    Muudetud: 1.02.2010

    1. Aasta: 2006, (1)
    2. Tarvitamine: On tarvitanud, Ei ole tarvitanud, (2)
    3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)