1. PTU10: Tervise enesehinnang soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU100: Tervise enesehinnang soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU101: Tervise enesehinnang vanusrühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU102: Tervise enesehinnang soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU103: Tervise enesehinnang soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU104: Tervise enesehinnang soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU105: Tervise enesehinnang soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU106: Tervise enesehinnang soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU107: Tervise enesehinnang soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervise enesehinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)