1. PTU20: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU200: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU201: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga vanusrühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU202: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU203: Igapäevane toimetulek seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU204: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU205: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU206: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU207: Igapäevane toimetulek viimase 6 kuu jooksul seoses haiguse või terviseprobleemiga soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Igapäevane toimetulek: Oluliselt piiratud, Piiratud, aga mitte oluliselt, Ei ole piiratud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)