1. PTU30: Hommikusöögi söömine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU300: Hommikusöögi söömine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU301: Hommikusöögi söömine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU302: Hommikusöögi söömine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU303: Hommikusöögi söömine soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU304: Hommikusöögi söömine soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU305: Hommikusöögi söömine soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU306: Hommikusöögi söömine soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU307: Hommikusöögi söömine soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Hommikusöögi söömine: Iga päev või enamikul päevadel, Umbes pooltel päevadel, Harva või üldse mitte, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)


 10. PTU310: Energiajookide tarbimine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Energiajookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 11. PTU311: Energiajookide tarbimine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Energiajookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 12. PTU312: Energiajookide tarbimine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Energiajookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 13. PTU320: Coca-cola või teiste suhkrut sisaldavate magusate jookide tarbimine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Coca-cola jt magusate jookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 14. PTU321: Coca-cola või teiste suhkrut sisaldavate magusate jookide tarbimine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Coca-cola jt magusate jookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 15. PTU322: Coca-cola või teiste suhkrut sisaldavate magusate jookide tarbimine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Coca-cola jt magusate jookide tarbimine: Mitte kordagi, 1-7 päeval nädalas, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 16. PTU33: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas *, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 17. PTU330: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas *, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 18. PTU331: Puu- ja köögiviljade söömine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas *, (4)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 19. PTU332: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 20. PTU333: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 21. PTU334: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 22. PTU335: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 23. PTU336: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 24. PTU337: Puu- ja köögiviljade söömine soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Puu- ja köögiviljade söömine: Ei söö üldse või mõned portsjonid, kuid mitte iga päev, 1-2 portsjonit päevas, 3-4 portsjonit päevas, 5 või enam portsjonit päevas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)