1. PTU40: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamise sagedus: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU400: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamise sagedus: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU401: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul vanusrühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU402: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU403: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU404: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU405: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU406: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU407: Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Alkoholi tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)


 10. PTU41: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 11. PTU410: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 12. PTU411: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 13. PTU412: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 14. PTU413: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 15. PTU414: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 16. PTU415: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 17. PTU416: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 18. PTU417: Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine: Mitte kordagi, 1 kord, 2-3 korda, Vähemalt 1 kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)