1. PTU50: Suitsetamine soo ja vanusrühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU500: Suitsetamine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU501: Suitsetamine vanusrühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Vanusrühm: Kõik vanusrühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU502: Suitsetamine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU503: Suitsetamine soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU504: Suitsetamine soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU505: Suitsetamine soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU506: Suitsetamine soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU507: Suitsetamine soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Suitsetajate osakaal: Mittesuitsetajad, Suitsetamisest loobunud, Aeg-ajalt suitsetajad, Igapäevasuitsetajad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)