1. PTU60: Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTU600: Kehamassiindeks soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal *, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTU601: Kehamassiindeks vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal *, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTU602: Kehamassiindeks soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTU603: Kehamassiindeks soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 6. PTU604: Kehamassiindeks soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 7. PTU605: Kehamassiindeks soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 8. PTU606: Kehamassiindeks soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 9. PTU607: Kehamassiindeks soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 20.06.2018

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)


 10. PTU61: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 11. PTU610: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 12. PTU611: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 13. PTU612: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 14. PTU613: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 15. PTU614: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 16. PTU615: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 17. PTU616: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 18. PTU617: Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Jalgsi või jalgrattaga liikumine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)


 19. PTU62: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 20. PTU620: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 21. PTU621: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 22. PTU622: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 23. PTU623: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridustase: Kõik haridustasemed, Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)


 24. PTU624: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlane, Muu rahvus, (3)


 25. PTU625: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja kooselu järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Kooselu: Kokku, Kooselus, Ei ole kooselus, (3)


 26. PTU626: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja tööhõiveseisundi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tööhõiveseisund: Kõik tööhõiveseisundid, Töötav, Töötu, Tööturul mitteaktiivne, (4)


 27. PTU627: Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul soo ja ostujõu indeksi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine: Üldse mitte, 1-2 korda kuus, Üks kord nädalas, Mitu korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ostujõu indeks: Kokku, Kõrge ostujõu indeks, Keskmine ostujõu indeks, Madal ostujõu indeks, (4)