1. PTMU10: Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine: On liige, Ei ole liige, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 2. PTMU100: Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine: On liige, Ei ole liige, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 3. PTMU101: Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine: On liige, Ei ole liige, (2)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 4. PTMU102: Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Organisatsiooni, klubi või MTÜ liikmeks olemine: On liige, Ei ole liige, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 5. PTMU10: Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Aktiivne suhtlemine internetis: On aktiivne suhtleja, Ei ole aktiivne suhtleja, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 6. PTMU110: Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Aktiivne suhtlemine internetis: On aktiivne suhtleja, Ei ole aktiivne suhtleja, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 7. PTMU111: Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Aktiivne suhtlemine internetis: On aktiivne suhtleja, Ei ole aktiivne suhtleja, (2)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 8. PTMU112: Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Aktiivne suhtlemine internetis: On aktiivne suhtleja, Ei ole aktiivne suhtleja, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 9. PTMU12: Oma kodukandis inimeste usaldamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandis inimeste usaldamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 10. PTMU120: Oma kodukandi inimeste usaldamine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi inimeste usaldamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 11. PTMU121: Oma kodukandi inimeste usaldamine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi inimeste usaldamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 12. PTMU122: Oma kodukandi inimeste usaldamine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi inimeste usaldamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesi võib usaldada, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 13. PTMU13: Oma kodukandis inimeste aitamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandis inimeste aitamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 14. PTMU130: Oma kodukandis inimeste aitamine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandis inimeste aitamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 15. PTMU131: Oma kodukandis inimeste aitamine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandis inimeste aitamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 16. PTMU132: Oma kodukandis inimeste aitamine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandis inimeste aitamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi inimesed aitavad üksteist, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 17. PTMU14: Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö: Täiesti või pigem nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Pigem või üldse ei ole nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 18. PTMU140: Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö: Täiesti või pigem nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Pigem või üldse ei ole nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 19. PTMU141: Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö: Täiesti või pigem nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Pigem või üldse ei ole nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 20. PTMU142: Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö: Täiesti või pigem nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Pigem või üldse ei ole nõus tegema oma ümbruskonna hüvanguks omal algatusel ära mõne töö, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 21. PTMU15: Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi asjad on olulised, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi asjad on olulised, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 22. PTMU150: Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi asjad on olulised, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi asjad on olulised, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 23. PTMU151: Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi asjad on olulised, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi asjad on olulised, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 24. PTMU152: Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Oma kodukandi asjade oluliseks pidamine: Täiesti või pigem nõus, et kodukandi asjad on olulised, Pigem või üldse ei ole nõus, et kodukandi asjad on olulised, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 25. PTMU16: Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks: Täiesti või pigem nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Pigem või üldse ei ole nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 26. PTMU160: Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks: Täiesti või pigem nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Pigem või üldse ei ole nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 27. PTMU161: Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks: Täiesti või pigem nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Pigem või üldse ei ole nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 28. PTMU162: Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus oma kodukandis elu muutmiseks ja mõjutamiseks: Täiesti või pigem nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Pigem või üldse ei ole nõus, et suudab muuta elu kodukandis, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 29. PTMU17: Osalemine oma kodukandi tegevustes soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Valmidus osaleda oma kodukandi tegevustes: Täiesti või pigem nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Pigem või üldse ei ole nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 30. PTMU170: Osalemine oma kodukandi tegevustes soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine oma kodukandi tegevustes: Täiesti või pigem nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Pigem või üldse ei ole nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 31. PTMU171: Osalemine oma kodukandi tegevustes vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine oma kodukandi tegevustes: Täiesti või pigem nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Pigem või üldse ei ole nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 32. PTMU172: Osalemine oma kodukandi tegevustes soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine oma kodukandi tegevustes: Täiesti või pigem nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Pigem või üldse ei ole nõus, et osaleb kodukandi tegevustes, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 33. PTMU18:Osalemine terviseteemalisel üritusel soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine terviseteemalisel üritusel: Osalenud ühel või mitmel korral, Ei ole osalenud, Selliseid üritusi pole toimunud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 34. PTMU180: Osalemine terviseteemalisel üritusel soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine terviseteemalisel üritusel: Osalenud ühel või mitmel korral, Ei ole osalenud, Selliseid üritusi pole toimunud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 35. PTMU181: Osalemine terviseteemalisel üritusel vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine terviseteemalisel üritusel: Osalenud ühel või mitmel korral, Ei ole osalenud, Selliseid üritusi pole toimunud, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 36. PTMU182: Osalemine terviseteemalisel üritusel soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Osalemine terviseteemalisel üritusel: Osalenud ühel või mitmel korral, Ei ole osalenud, Selliseid üritusi pole toimunud, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)


 37. PTMU19: Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega: Väga või üsna rahul, Ei ole rahul, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)


 38. PTMU190: Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega: Väga või üsna rahul, Ei ole rahul, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 39. PTMU191: Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega: Väga või üsna rahul, Ei ole rahul, Ei oska öelda, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 55-70 (6)
  4. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)


 40. PTMU192: Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega soo ja kohaliku omavalitsuse tüübi järgi

  Muudetud: 7.09.2012

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahulolu huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimalustega: Väga või üsna rahul, Ei ole rahul, Ei oska öelda, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. KOV tüüp: Eesti kokku, Pealinn, Regionaalkeskused, Maakonnakeskused, ..., Maavallad, mikrolinnad (7)