1. ESPAD20: Esimest korda alkohoolse joogi tarvitamise vanus joogi tüübi ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Joogi tüüp: Õlu, Siider, Segujoogid, Vein ja vahuvein, Kange alkohol (5)
  3. Esimese tarvitamise vanus: Pole kunagi tarvitanud, 11-aastaselt või nooremalt, 12-aastaselt, 13-aastaselt, ..., 16-aastaselt või vanemalt (7)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 2. ESPAD21: Elu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Tarvitamise kordade arv: Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 3. ESPAD22: Elu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Purjus oldud kordade arv: Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 4. ESPAD23: Viimase 12 kuu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Alkoholi tarvitamise kordade arv (12 kuud): Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 5. ESPAD24: Viimase 12 kuu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Purjus oldud kordade arv (12 kuud): Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 6. ESPAD25: Viimase 30 päeva jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv joogi tüübi ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Joogi tüüp: Õlu, Siider, Segujoogid, Vein ja vahuvein, Kange alkohol (5)
  3. Tarvitamise kordade arv (viimase 30 päeva jooksul): Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 7. ESPAD26: Viimase 30 päeva jooksul purjus olemise sagedus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Purjus oldud kordade arv (viimase 30 päeva jooksul): Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 20 korra (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 8. ESPAD28: Viimasel korral tarvitatud õlle, siidri või segujookide kogus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Joogi tüüp: Õlu, Siider, Segujook (long drink), (3)
  3. Viimasel korral tarvitatud kogus: Pole kunagi joonud, Viimati ei tarvitanud, Alla 0,5 liitri, 0,5 - 1 liitrit, ..., Üle 2 liitri (6)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 9. ESPAD281: Viimasel korral tarvitatud veini ja vahuveini kogus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Viimasel korral tarvitatud veini kogus: Pole kunagi veini tarvitanud, Viimati veini ei tarvitanud, Alla 20 cl, 20-40 cl, ..., Üle 75 cl (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 10. ESPAD282: Viimasel korral tarvitatud kange alkoholi kogus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Viimasel korral tarvitatud kange alkoholi kogus: Pole kunagi kanget alkoholi tarvitanud, Viimati kanget alkoholi ei tarvitanud, Alla 8 cl, 8-15 cl, ..., Üle 25 cl (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 11. ESPAD29: Esimest korda purju joomise vanus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Esimest korda purjus olemise vanus: Ei ole kunagi purjus olnud, 11-aastaselt või nooremalt, 12-aastaselt, 13-aastaselt, ..., 16-aastaselt või vanemalt (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 12. ESPAD30: 5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. 5+ napsu tarvitamise kordade arv (viimase 30 päeva jooksul): Mitte kordagi, 1 kord, 2 korda, 3-5 korda, ..., Üle 10 korra (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 13. ESPAD31: Purjus olemise skaala viimase joomise korral soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Purjus olemise skaala: Pole kunagi alkoholi joonud, 1 - Üldse mitte, 2, 3, ..., 10 - Nii purjus, et ei mäletanud, mis toimus (11)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 14. ESPAD32: Õlu, siidri, segujookide, veini ja kange alkoholi kättesaadavus soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Joogi tüüp: Õlu, Siider, Segujoogid, Vein ja vahuvein, Kange alkohol (5)
  3. Kättesaadavus: Võimatu, väga või küllalt raske ning ei tea, Küllalt kerge, Väga kerge, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 15. ESPAD33: Õlu, siidri, segujoogi, veini, kange alkoholi endale ostmine viimase 30 päeva jooksul toidupoest, alkoholipoest, kioskist või tanklast soo järgi

  Muudetud: 31.10.2013

  1. Aasta: 2003, 2007, 2011, (3)
  2. Joogi tüüp: Õlu, Siider, Segujoogid, Vein ja vahuvein, Kange alkohol (5)
  3. Ostmise sagedus: Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 20 korra (6)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 16. ESPAD34: Viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamisega kaasnenud probleemid soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 2007, 2011, 2015, (3)
  2. Probleem: Sattus kaklusesse alkoholi tõttu, Sattus õnnetusse, sai vigastada alkoholi tõttu, Kahjustatud või kaotatud asjad/riided, Probleemid vanematega alkoholi tõttu, ..., Ujumine sügavas vees (18)
  3. Probleemi esinemise sagedus: Mitte kordagi, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 20 korra (6)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 17. ESPAD35: Hinnangud alkoholi mõjule mõju tõenäosuse ja soo järgi

  Muudetud: 31.10.2013

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, (4)
  2. Alkoholi mõju: Tunned ennast lõdvestununa, On sekeldusi politseiga, See kahjustab tervist, Tunned end õnnelikuna, ..., Tunned end halvasti (11)
  3. Mõju tõenäosus: Väga tõenäoline, Tõenäoline, (2)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 18. ESPAD36: Hinnangud alkoholi tarvitamise terviseriskile alkoholi tarvitamise sageduse ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Alkoholi tarvitamise sagedus: Juhul, kui inimene võtab 1-2 õlut või 1-2 napsu kanget alkoholi pea iga päev, Juhul, kui inimene võtab 4-5 õlut, napsu pea iga päev, Juhul, kui inimene võtab 5 või rohkem õlut, napsu igal nädalalõpul, (3)
  3. Hinnang riskile: Riski pole / kerge risk, Keskmine risk, Suur risk, Raske öelda, (4)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 19. ESPAD39: Vaba aja tegevuste seos alkoholi tarvitamisega (5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul)

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Vaba aja tegevus: Loeb raamatuid, Tegeleb hobidega, Jalutab sõpradega ostukeskustes jms, Käib sõpradega õhtuti väljas, (4)
  3. Vaba aja tegevusega tegelemise sagedus: Mitte kunagi, Paar korda aastas, Kord-paar kuus, Vähemalt kord nädalas, Pea iga päev (5)
  4. Joomine eelneval kuul: Kõik vastajad, 0-5 korda, 6 korda või rohkem, (3)


 20. ESPAD40: Vaba aja tegevuste seos purju joomisega (viimasel aastal >3 korra)

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Vaba aja tegevus: Loeb raamatuid, Tegeleb hobidega, Jalutab sõpradega ostukeskustes jms, Käib sõpradega õhtuti väljas, (4)
  3. Vaba aja tegevusega tegelemise sagedus: Mitte kunagi, Paar korda aastas, Kord-paar kuus, Vähemalt kord nädalas, Pea iga päev (5)
  4. Eelneva aasta jooksul purjus olemine: Kõik vastajad, 0-2 korda, 3 korda või rohkem, (3)


 21. ESPAD43: Viimasel 12 kuul 3 ja enam korda purjus olemine maakonna järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Eelneva aasta jooksul purjus olemine: 0-2 korda, 3 korda või rohkem, (2)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)


 22. ESPAD44: Suhted vanematega ja alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Suhted vanematega: Suhted emaga, Suhted isaga, (2)
  3. Rahulolu suhetega: Suhetega väga rahul või rahul, Suhetega mitte eriti või üldse mitte rahul, (2)
  4. Alkoholi tarvitamise sagedus (viimased 30 päeva): 0 korda, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., Üle 40 korra (7)


 23. ESPAD45: Esimest korda purjus olemise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 2011, 2015, (2)
  2. 1. korda purjus olemise vanus: Ei ole purjus olnud, 9-12-aastaselt või nooremalt, 13-16-aastaselt või vanemalt, (3)
  3. Sotsiaalsete oskuste tase: Madalad sotsiaalsed oskused, Keskmised sotsiaalsed oskused, Kõrged sotsiaalsed oskused, (3)