1. SHARE402: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang vanuserühma järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-54, 55-59, 60-64, ..., 85+ (9)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  2. SHARE403: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang soo ja vanuserühma järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
    4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    5. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  3. SHARE404: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang soo ja piirkonna järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Piirkond: Kõik piirkonnad, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., ..Lõuna-Eesti (6)
    4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    5. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  4. SHARE405: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang vanuserühma ja piirkonna järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
    3. Piirkond: Kõik piirkonnad, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., ..Lõuna-Eesti (6)
    4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    5. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  5. SHARE406: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang piirkonna/asulatüübi järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Piirkond/asulatüüp: Kõik piirkonnad/asulatüübid, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., Maapiirkond/küla (11)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  6. SHARE407: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang rahvuse/kodakondsuse/sünniriigi/põlisuse järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Rahvus/kodakondsus/sünniriik/põlisus: Kõik vanemaealised (50+), Eestlased, Mitte-eestlased, Eesti kodakondsus, ..., Välispäritolurahvastik (9)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  7. SHARE408: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang leibkonna suuruse järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Leibkonna suurus: Üksielav, Mitteüksielav, (2)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  8. SHARE409: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang perekonnaseisu järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Perekonnaseis: Abielus / vabaabielus, Lahutatud / lahuselav, Lesk, Mitte kunagi kooselus olnud, (4)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  9. SHARE410: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang haridustaseme järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Haridustase: Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  10. SHARE411: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang majandusliku aktiivsuse järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  11. SHARE412: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang sissetulekukvintiili järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Sissetulekukvintiil: 1. kvintiil, 2. kvintiil, 3. kvintiil, 4. kvintiil, 5. kvintiil (5)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  12. SHARE413: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang represseerituse järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Represseeritus: On olnud ise represseeritud, Ei ole ise represseeritud olnud, (2)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  13. SHARE415: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang enesehoolduse järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Raskused enesehooldusega: Puuduvad raskused enesehooldusega, 1-2 raskust enesehooldusega, 3 või enam raskust enesehooldusega, (3)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  14. SHARE416: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang raskuste majapidamistööde tegemisel järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Raskused majapidamistöödega: Puuduvad raskused majapidamistöödega, 1-2 raskust majapidamistöödega, 3 või enam raskust majapidamistöödega, (3)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  15. SHARE417: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang tervisest tingitud piirangute järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Tervisest tingitud piirangud: On tervisest tingitud piiranguid, Ei ole tervisest tingitud piiranguid, (2)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)


  16. SHARE418: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tervise enesehinnang pikaajalise terviseprobleemi olemasolu järgi

    Muudetud: 26.08.2015

    1. Aasta: 2011, 2013, (2)
    2. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu: Esineb pikaajaline terviseprobleem, Ei esine pikaajalist terviseprobleemi, (2)
    3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
    4. Tervise enesehinnang: Kõik vanemaealised, Hea, väga hea või suurepärane, Rahuldav, Halb, (4)