1. LO01: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud maakonna järgi (2007-2012)

    Muudetud: 26.02.2013

    1. Aasta: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
    2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)
    3. Näitaja: Inimkannatanutega liiklusõnnetused, Liiklusõnnetustes hukkunud, Liiklusõnnetustes vigastatud, Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetused, ..., ..joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes vigastatud (6)


  2. LO02: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi

    Muudetud: 21.03.2018

    1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., Maakond märkimata (267)
    2. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
    3. Näitaja: Kõik inimkannatanutega liiklusõnnetused, ..Otsasõit jalakäijale, ..Kokkupõrge jalgrattaga, Liiklusõnnetustes hukkunud, Liiklusõnnetustes vigastatud (5)


  3. LO03: Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetused maakonna ja vanuse järgi (2010-2013)

    Muudetud: 10.03.2014

    1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)
    2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-17, 18-24, 25-40, ..., 65+ (6)
    3. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, (4)


  4. MT01: Maakonna tervise ja heaolu ülevaadete näitajad (2006-2010)

    Muudetud: 12.11.2011

    1. Näitaja: Loomulik iive, 1000 elaniku kohta, Rändesaldo, 1000 elaniku kohta, Eakate (üle 65-aastaste) osakaal, %, Noorte (0-14-aastaste) osakaal, %, ..., Rasked ja surmaga lõppenud tööõnnetused, 100 000 tööealise hõivatu kohta (40)
    2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


  5. PO01: Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi

    Muudetud: 14.12.2017

    1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., Tabamiskoht märkimata (264)
    2. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)


  6. TO01: Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi

    Muudetud: 21.03.2018

    1. Maakond: Kõik riigid kokku, Välisriigid, Eesti kokku, ..Harju maakond, ..., Asukoht määramata (20)
    2. Tööõnnetuse raskusaste: Kõik tööõnnetused, ..Kerged tööõnnetused, ..Rasked tööõnnetused, ..Surmaga lõppenud tööõnnetused, (4)
    3. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
    4. Näitaja: Arv, Kordaja 100 000 hõivatu (16-pensioniiga) kohta, Kordaja 100 000 hõivatu (15-74a) kohta, (3)


  7. TUL01: Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud ja vigastatud Harjumaa valdades ja linnades (2004-2011)

    Muudetud: 10.06.2013

    1. Haldusüksus: Harjumaa kokku (ilma Tallinnata), Aegviidu vald, Anija vald, Harku vald, ..., Viimsi vald (33)
    2. Näitaja: Tulekahjud kokku, ..Hoonetulekahjud, ..Tulekahjud tühjades hoonetes ja rajatistes, ..Mootorsõidukite põlengud, ..., Tulekahjudes vigastatud (8)
    3. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2011 (8)


  8. TUL02: Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi

    Muudetud: 21.03.2018

    1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
    2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


  9. TUL03: Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi

    Muudetud: 21.03.2018

    1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (17)
    2. Tulekahju tekkepõhjus: HOONETULEKAHJUD KOKKU, Hooletus kokku, ..hooletus lahtise tule kasutamisel, ..hooletus suitsetamisel, ..., Tekkepõhjus kindlaks tegemata (32)
    3. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


  10. TUL04: Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud, vigastatud ja päästetud haldusüksuse järgi

    Muudetud: 21.03.2017

    1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., ..Võru vald (254)
    2. Näitaja: TULEKAHJUDE ÜLDARV KOKKU, ..tulekahjud hoonetes, ....eluhoonete tulekahjud, ....muude hoonete tulekahjud, ..., Tulekahjudest päästetud (13)
    3. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


  11. UP01: Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi

    Muudetud: 21.03.2018

    1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
    2. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


  12. UP02: Uppumised, uppumisele eelnenud tegevus ning veeõnnetusest päästetud haldusüksuse järgi

    Muudetud: 21.03.2017

    1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., ..Võru vald (254)
    2. Näitaja: Veeõnnetustes uppunud, ..siseveekogudes, piiriveekogudes ja kalda lähedasel merealal uppunud, ..avamerel veesõiduki õnnetuses uppunud, Uppumisele eelnenud tegevused kokku, ..., Veeõnnetustest päästetud (20)
    3. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)