MÕISTED

Abordimäär — abortide arv elussündide kohta aastas. Aasta jooksul toimunud abortide arv jagatakse elussündide arvuga ja korrutatakse 100-ga.

Abort - raseduse katkemine või katkestamine.

Abortiivsuskordaja - aasta jooksul toimunud abortide arv jagatud fertiilses eas (15–49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Elukoht - piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Põhiliselt kasutatakse rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmeid.

Legaalne abort — raseduse seaduslik katkestamine raseda naise soovil enne 12. rasedusnädalat (RHK-10 kood O04). Sisaldab ka miniaborti, mis on legaalne abort, menstruatsiooni peetusega kuni 20 päeva.

Legaalselt indutseeritud abort ehk meditsiiniline abort ehk tehisabort - hõlmab legaalset ja terapeutilist aborti.

Muu abort — hõlmab muud abortlõppega rasedused, näiteks põismool, peetunud rasedus jne (RHK-10 koodid O01, O02, O05, O06).

Summaarne abortiivsuskordaja - aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.

Spontaanabort — iseeneslik raseduse katkemine (RHK-10 kood O03).

Terapeutiline abort — raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel (RHK-10 kood O04).

Vanus - iga täisaastates vaadeldaval ajahetkel, st vanus viimasel sünnipäeval.

Vanuskordaja — vastavas vanuses toimunud sündmuste arv vastavas vanuses aastakeskmise rahvaarvu kohta. Enamasti esitatud 1000 või 100 000 inimese kohta.

METOODIKA

Andmete kogumise alusdokument on abordikaart, mis täidetakse iga tervishoiuasutuses aset leidnud raseduse katkemise või katkestamise kohta. Abordikaardile ei märgita naise isikukoodi. Eesti Raseduskatkestusandmekogule esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a. eraarstid)

VÄLJAANDED

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2007. Eesti Abordiregister 1996-2007. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2008.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2008. Eesti Abordiregister 1996-2008. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2009.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2009. Eesti Abordiregister 1996-2009. Estonian Medical Birth Registry 1992-2009. Estonian Abortion Registry 1996-2009. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2010.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2010. Eesti Abordiregister 1996-2010. Estonian Medical Birth Registry 1992-2010. Estonian Abortion Registry 1996-2010. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2011.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2011. Eesti Abordiregister 1996-2011. Estonian Medical Birth Registry 1992-2011. Estonian Abortion Registry 1996-2011. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2012.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2012. Eesti Abordiregister 1996-2012. Estonian Medical Birth Registry 1992-2012. Estonian Abortion Registry 1996-2012. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2013..pdf

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2013. Eesti Abordiregister 1996-2013. Estonian Medical Birth Registry 1992-2013. Estonian Abortion Registry 1996-2013. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2014..pdf

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2014. Eesti Abordiregister 1996-2014. Estonian Medical Birth Registry 1992-2014. Estonian Abortion Registry 1996-2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2015..pdf

VIITED

Detailsem sünni- ja abordistatistika TAI veebilehel

SOTKAnet Statistics and Indicator Bank, Soome sotsiaal- ja tervisestatistika

KONTAKT

Viktoria Serkina

Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu

Tel: +372 6593 993

E-post: Viktoria.Serkina@tai.ee