MÕISTED

Oodatav eluiga sünnimomendil – keskmine eluiga, kui suremus ei muutu.

Elada jäänud aastate arv – mingis vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv, kui suremus ei muutu. 0 aasta vanuses – oodatav eluiga sünnimomendil (vt ka mõiste “Elutabel”).

Elutabel – arvuline mudel (vanusest sõltuvate funktsioonide arvväärtuste tabel), mis omavahel seotud näitajate kaudu mõõdab suremuse taset mingil ajavahemikul.

Linnaline asula – linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad, alevid ja alev-vallad.

Maa-asula – maa-asulate hulka on arvestatud alevikud ja külad.

Oodatav eluiga sünnimomendil – keskmine eluiga, kui suremus ei muutu.

Rahvus – andmed tuginevad isiku enesemääratlemisele. Lapse rahvuse määramise alus on ema rahvus.

Tervena elada jäänud aastad – keskmine aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääks samaks.

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

Vaata ka Statistikaameti rahvastikusündmuste metaandmeid ja terviseseisundi metaandmeid.

METOODIKA

Tervena elada jäänud aastate arvutamiseks kasutatakse Statistikaametis rahvusvaheliselt soovitatud Sullivani meetodit. Sisendandmed selle meetodi puhul on aastakeskmised rahvaarvud viie aasta kaupa soo-vanuserühmades, surmade arvud ja hea tervisega inimeste osatähtsus samades vanuserühmades. Hea tervis on defineeritud kui igapäevategevuste piirangute puudumine ja need andmed võetakse Eesti sotsiaaluuringust.

VÄLJAANDED

Aru, J, Rahno, J, Rannala, H. (2012). Tervena elada jäänud aastad ja nende arvutamine. Kvartalikiri 1/2012. Statistikaamet. 45-55.

VIITED

Statistikaameti Statistikablogi. Mida räägib statistika elust ja surmast (9.09.2016).

Eurostati andmebaas

KONTAKTISIK

Tervena elada jäänud aastate andmete kontakt

Tatjana Portnova

Statistikaamet, metoodika ja analüüsi osakond

Tel: +372 625 8485

E-post: tatjana.portnova@stat.ee

 

Oodatava eluea andmete kontakt

Alis Tammur

Statistikaamet, metoodika ja analüüsi osakond

Tel: +372 625 8481

E-post: alis.tammur@stat.ee

 

Uuendatud: 21.09.2016