MÕISTED

IUI - inseminatsioon hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis siirdatakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.

Kehaväline viljastamine (IVF) - kehavälise viljastamise üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi:

Kunstlik viljastamine - kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo.

ICSI - seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada.

FET - külmutatud embrüote siirdamine, laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine.

METOODIKA

Kunstliku viljastamise tabelisse KV10 lahtritesse „IUI“, „IVF“, „ICSI“ ja „FET“ on märgitud tsüklid, kui seemnerakud/embrüod on reaalselt üle kantud. Lahtrisse „Ülekannet ei toimunud“ on märgitud juhud, mil viljatusraviga küll alustati, aga seemnerakkude/embrüote ülekandmist ei teostatud (tsükkel jäi pooleli või ei leitud munarakke või ei saadud spermat).

Kui korraga on üle kantud IVF ja ICSI meetodil valmistatud embrüod, siis on tsükkel märgitud ICSI lahtrisse. Naise vanus on määratletud ravitsükli alguses.

2011-2013. aasta andmed on kogutud Tervise Arengu Instituudi poolt aruandega „Kunstlik viljastamine“. 2014. aastast alates avaldatakse Ravimiameti kogutud andmed. Tabeli „KV01: Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanusrühma järgi“ ja tabeli KV10 andmed ei ole omavahel võrreldavad.

KONTAKT

Ravimiamet

Tel: +372 737 4140

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

 

Uuendatud: 23.07.2015