ATO12: Dokumendi küsimine piirkonna järgi

Märkused

12.08.13 parandati viga Lõuna-Eesti andmetes.