AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid)

Märkused

07.12.2016 täpsustatud sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmeid III kv 2013 - II kv 2016.

Sesoonne korrigeerimine:
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud:
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimise puhul on eemaldatud erinevused kvartalite tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju.