DR20: Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi

Märkused

Maakond - teenuseosutaja asukoht.
2003.-2004. a on päevaravi ambulatoorse abi all.