DR31: Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

Footnotes

2003.-2004. a on päevaravi ambulatoorse abi all.