DR70: Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi

Märkused

Maakond - teenuseosutaja asukoht
2007. a keskel muutus analüüside loend, seetõttu on 2007. a kasutusel kõik nimetused, ülejäänud aastatel mitte. Varasemate aastate analüüside rühmad on ühildatud uute rühmade alla, kus võimalik (nt hüübimissüsteem->hüübimissüsteem, seroloogilised->immunohematoloogilised uuringud). Mikrobioloogilised, immuunuuringud ja geneetilised uuringud 2003-2006 ja alates 2007 ei ole üksüheselt vastavad. Nahatestid on eraldisesiev uuringuliik ja ei ole arvestatud laboriuuringute kokku ritta.
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodid vt metaandmed

16.11.2016 muudetud 2014. a Eesti kokku, Harjumaa, Tartumaa ja Tartu andmeid.