HH05: Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi

Märkused

Erakorralise meditsiini osakonna / muu erakorralise vastuvõtuosakonna/-toa olemasolu - jah=1. Ei sisalda plaaniliste patsientide vastuvõttu. Mõisted: EMO – haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vastuvõtuosakond/tuba – erakorraliste patsientide vastuvõtt osakonnas/toas, mis ei pea vastama EMO nõuetele (nt spetsialiseerunud erakorraline vastuvõtt traumapunktis või psühhiaatrias, pediaatrias, günekoloogias (v.a. kõik sünnitused, sest neid erakorralisteks ei loeta), oftalmoloogias vm).

Erakorralisi patsiente kokku - sisse on arvestatud nii EMO kui ka muu erakorralise vastuvõtu patsiendid.