HH09: Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi

Märkused

08.06.2016 parandati aastate 2007-2014 andmeid digitaalse subtraktsiooniga angiograafi, litotripsiaseadme, positronemissioonitomograafi ja seadmed kokku osas.