KE21: Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi

Märkused

Kiirabi töö andmed maakondliku jaotuse järgi näitavad brigaadide paiknemist ja tehtud tööd maakonniti brigaadi asukoha järgi.

Andmed uuendatud 16.07.2015: lisatud Tartu linna kordajad 2004-2011 ning korrigeeritud aastate 2011-2013 vanuserühmade '0-14' ja '15 ja vanemad' kordajaid kasutades uuendatud aastakeskmisi rahvaarve.