KE26: Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi

Märkused

Kiirabi töö andmed maakondliku jaotuse järgi näitavad brigaadide paiknemist ja tehtud tööd maakonniti brigaadi asukoha järgi.
'Sünnitajate transport' - kordaja arvestatud aasta keskmise 1000 fertiilses eas (15-49a) naise kohta.

Andmed uuendatud 16.07.2015: lisatud Tartu linna kordajad 2004-2011 ning korrigeeritud 2013. a 'Sünnitajate transport' kordajaid kasutades uuendatud aastakeskmisi rahvaarve.