KE33: Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi

Märkused

11.05.2016 parandati 2013. aasta piirkondlike haiglate ja kokku andmeid hospitaliseeritute jaotuse kohta.

Metoodika on täpsustunud 2012. aasta andmetest alates: EMO statisonaarsetel vooditel ravitud patsiendid on andmetesse sisse arvestatud, varasemalt arvestati need patsientide arvud vaid haiglaravi koosseisusu, seega alates 2012. aastast kajastub EMO statsionaari töö nii haiglaravi kui ka erakorraliste patsientide statistikas. Sellest olenevalt on piirkondlikes haiglates registreeritud EMO statsionaarsetel vooditel surnud erakorraliste patsientide hulka ning surmade arv suurenenud.

2006.-2012. a. erakorralise meditsiini üksuste jaotuses on esitatud üldine patsientide summa 'Erakorralise meditsiini osakond ja muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt kokku'. Andmeid üksuste 'Erakorralise meditsiini osakond' ja 'Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt' kohta eraldi ei kogutud.