KK05: Tervishoiukulude näitajad

Märkused

SKP ja valitsemissektori kulude andmed on muudetud 7.01.2016 seoses Statistikaameti vastavate andmete avaldamisega.
2014. aasta leibkondade kulud statsionaarsele õendusabile on korrigeeritud 20.05.2016.
12.07.2016 on parandatud aastate 2009-2013 HIV/AIDS-i ja tuberkuloosi ravimite ja aastate 2010-2014 retseptiravimite andmeid.
2014. aasta leibkondade kulud retseptiravimitele ja aastate 2009-2014 Haigekassa kulud meditsiinilistele abivahenditele on korrigeeritud 27.10.2016.