NH20: Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi

Märkused

Mõisted ja metoodika

Vaktsineerimine jaguneb põhi- ja korduvvaktsineerimiseks. Põhivaktsineerimine on immuniseerimisskeemi põhjal ette nähtud vaktsiini annus(t)e esmakordne manustamine. Korduv- ehk revaktsineerimine on vaktsiini lisaannus(t)e manustamine põhivaktsineerimise tulemusena kujunenud immuunsuse säilitamiseks ja immuunsuse taseme tõstmiseks.