PK30: Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi

Märkused

14.12.2016 korrigeeriti andmeid 2000-2013.