PK40: Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide / valitud paikmete, soo ja maakonna järgi

Märkused

Maakond - inimese elukoht diagnoosimise hetkel.
14.12.2016 korrigeeriti andmeid 2000-2013.