PL13: Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot)

Märkusi ei ole