PT04: Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi

Märkused

2004 ja 2005 aastal on isikud jagatud rahvuseks emakeele järgi.

Aastate 2002-2004 vastusevariante kohandatud teiste aastatega, üldiselt hea = pigem hea ja üldiselt halb = pigem halb.
Aasta 2010 vastusevarianti kohandatud teiste aastatega, raske öelda= ei oska öelda.

Arvestatud on kõiki küsitluses osalenuid.