PT82: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi

Märkused

2004 ja 2005. aastal on isikud jagatud rahvustesse emakeele järgi.
2002-2004 ja 2014 on küsitud pikaajalise (kroonilise) haiguse või terviseprobleemi olemasolu alates 2005. aastast on küsitud igapäevategevusi piirava pikaajalise (kroonilise) haiguse või terviseprobleemi olemasolu.
2010. aasta vastusevariante kohandatud ei/raske öelda = ei.

Arvestatud on kõiki küsimustele vastanuid (mitte vastanud on jäetud välja).