TE0622: Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi, 2011

Märkused

Elada jäänud aastate arv - 0 aasta vanuses näitab elada jäänud aastate arv oodatavat eluiga sünnimomendil.