RV23: Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi

Märkused

Päevaravi lõpetanud sisaldavad ka terveks osutunute arvu. Selle tõttu erinevad päevaravilt lahkunud diagnoosi järgi (teema 'Päeva- ja haiglaravi põhjused' tabelid PH3 ja PH4) ja päevaravi lõpetanute arvud.