RV31: Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta

Märkused

* TIS - Tervise Infosüsteem. Pöörame tähelepanu sellele, et seni kuni tervise infosüsteemi andmed ei vasta statistika kvaliteedireeglitele, palume kasutada tervishoiustatistika aruannete põhjal koostatud statistikat.

Ravivoodi profiil:
Pikaravivoodid:
Pikaravivoodid sisaldavad järgmisi voodiprofiile: tuberkuloos, psühhiaatria, iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi).