RV40: Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

Märkusi ei ole